Kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 12 unit 1: Home life | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 12 unit 1: Home life

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

Kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 12: unit 1: Home life (Có đáp án)

Với bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Tiếng Anh lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.

Chúc các em học tập và thi tốt.

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1: A. hands         B. parents       C. chores         D. boys

Câu 2: A. brothers    B. weekends    C. problems     D. secrets

Câu 3: A. clothes      B. cloths           C. roofs            D. books

Câu 4: A. enjoys       B. feels           C. takes            D. gives

Câu 5: A. attempts    B. shares         C. looks           D. beliefs

Pick out the word that has the stress differently from that of the other words.

Câu 6. A. decision      B. reference       C. refusal         D. important

Câu 7. A. intelligent    B. comfortable    C. necessary    D. secretary

Câu 8. A. cooperate    B. permanent     C. recognize     D. industry

Câu 9. A. birthday         B. cowboy        C. enjoy           D. pleasure

Câu 10. A. expression  B. decisive      C. dependent     D. independence

Đáp án:

Câu 1: B    | Câu 6: B
Câu 2: D    | Câu 7: A
Câu 3: A    | Câu 8: A
Câu 4: C   | Câu 9: C
Câu 5: B   | Câu 10: D

Câu 11: | Câu 16:
Câu 12:|Câu 17:
Câu 13:|Câu 18:
Câu 14:|Câu 19:
Câu 15:|Câu 20:

Kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 12 unit 1: Home life
Ngu?n:

Tài liệu học tập miễn phí.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme