BÀI GIẢNG | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

BÀI GIẢNG

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

I. KHÁI NIỆM CHUNG 

1. Một số khái niệm cơ bản trong luậtTTHS 

2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh

của luậtTTHS 

3. Quan hệ pháp luậtTTHS 

4. Khoa học luậtTTHS và các ngành khoa học khác có

liên quan

5. Quá trình hình thành và phát triển của luật TTHS 

ViệtNam 

II. NHIỆM VỤCỦA LUẬT TỐTỤNG HÌNH SỰ 

III. NGUYÊN TẮC CƠBẢN CỦA LUẬT TTHS 

1. Khái niệm

2. Ý nghĩa

3. Một số nguyên tắc cơ bản của luậtTTHS 

a. Nguyên tắc bảo đảm pháp chếXHCN trongTTHS 

b. Nguyên tắc suy đoán vô tội

c. Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án

d. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

e. Nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân

theo pháp luật

f. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm 

LINK DOWNLOAD

I. KHÁI NIỆM CHUNG 

1. Một số khái niệm cơ bản trong luậtTTHS 

2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh

của luậtTTHS 

3. Quan hệ pháp luậtTTHS 

4. Khoa học luậtTTHS và các ngành khoa học khác có

liên quan

5. Quá trình hình thành và phát triển của luật TTHS 

ViệtNam 

II. NHIỆM VỤCỦA LUẬT TỐTỤNG HÌNH SỰ 

III. NGUYÊN TẮC CƠBẢN CỦA LUẬT TTHS 

1. Khái niệm

2. Ý nghĩa

3. Một số nguyên tắc cơ bản của luậtTTHS 

a. Nguyên tắc bảo đảm pháp chếXHCN trongTTHS 

b. Nguyên tắc suy đoán vô tội

c. Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án

d. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

e. Nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân

theo pháp luật

f. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm 

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 29, 2021 — 6:58 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme