Bài giảng Kỹ thuật khoan nổ mìn | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Bài giảng Kỹ thuật khoan nổ mìn

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 – Nghiên cứu những tính chất của đất đá nhằm hoàn thiện những phương pháp xác định và tính toán nó, có ý nghĩa lớn để lựa chọn phương pháp phá vỡ chúng hợp lý và lập định mức cho công tác khoan nổ v.v …

– Những tính chất cơ bản của đất đá ảnh hưởng đến hiệu quả công tác khoan chủ yếu là: Độ cứng, độ mài mòn, độ hạt, độ dính, mật độ … 

Ảnh hưởng chủ yếu đến công tác nổ là: độ bền của các khối riêng biệt nằm trong nguyên khối (thông qua các giới hạn về bền nén, kéo, cắt) mật độ và độ nứt nẻ của đất đá. 

Dưới đây giới thiệu một số tính chất của đất đá ảnh hưởng đến hiệu quả phá vỡ bằng khoan nổ mìn.

1.1. Yếu tố tự nhiên:

– Độ cứng : Đặc trưng bởi hệ số độ cứng và độ nứt nẻ của đất đá, đó là khả năng chống lại sự xâm nhập của một vật thể khác vào nó mà không để lại biến dạng. Hệ số độ cứng f được xác định tương đối theo độ kháng nén (độ bền nén) của đất đá .

– Độ mài mòn : Độ mài mòn của đất đá là khả năng tính chất của đất đá mài mòn kim loại, hợp kim cứng và những vật thể khác khi ma sát với nó.

– Độ dẻo : Độ dẻo là tính chất của đất đá thay đổi hình dạng và kích thước dưới tác dụng của ngoại lực mà không bị phá huỷ.

– Độ giòn:  Độ giòn là tính chất của đất đá bị phá huỷ mà không có biến dạng dẻo, trong công tác nổ mìn đất đá càng dẻo thì đòi hỏi chỉ tiêu thuốc nổ càng lớn.  

– Độ dính : Độ dính đặc trưng cho sức kháng của đất đá chống lại những lực muốn tách một phần của nó ra khỏi nguyên khối, độ dính càng cao thì hiệu quả công tác nổ mìn càng kém 

– Độ hạt: Đặc trưng bỡi độ lớn các hạt khoáng vật tạo thành đá (hạt khoáng vật càng nhỏ, xi măng gắn kết càng bền thì càng khó phá hủy)

– Độ chứa nước: Là tính chất của đất đá có khả năng giữ và thoát nước

– Mật độ: Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất đá ở trạng thái tự nhiên (phụ thuộc vào độ ẩm, độ lỗ hổng, độ nứt nẻ)

– Độ nở rời: Là tính chất của đất đá ở trạng thái phá vỡ có thể tích lớn hơn ở trạng thái nguyên khối 

– Độ ổn định của đất đá: Đất đá sườn dốc giữ nguyên vị trí của nó không bị phá huỷ, được đặc trưng bởi góc dốc tự nhiên. Độ ổn định ảnh hưởng chủ yếu đến việc lựa chọn đường kính và hướng lỗ khoan, đặc biệt nó có ý nghĩa quan trọng khi khai thác những tầng sâu. Các bờ moong khai thác ở mỏ có mái dốc phổ biến 600 ÷ 750 không thấy xuất hiện các hiện tượng trượt lở do đặc tính cơ lý của đất đá khá ổn định đảm bảo an toàn cho người và thiết bị hoạt động trên các tầng khai thác 

– Tính phân lớp của đất đá: Tính chất của đất đá dễ tách ra theo bề mặt phân chia lớp do đó khi khoan trong đất đá phân lớp cần bố trí các lỗ khoan theo bề mặt phân chia lớp khi đó hiệu quả nổ sẽ tăng lên và xác suất cong của lỗ khoan sẽ giảm đi. 

– Độ nứt nẻ: Được đặc trưng bởi tần số và sự phân bố nứt nẻ trong đất đá (những nứt nẻ này phân chia đất đá thành từng khối có kích thước khác nhau).

LINK DOWNLOAD

 – Nghiên cứu những tính chất của đất đá nhằm hoàn thiện những phương pháp xác định và tính toán nó, có ý nghĩa lớn để lựa chọn phương pháp phá vỡ chúng hợp lý và lập định mức cho công tác khoan nổ v.v …

– Những tính chất cơ bản của đất đá ảnh hưởng đến hiệu quả công tác khoan chủ yếu là: Độ cứng, độ mài mòn, độ hạt, độ dính, mật độ … 

Ảnh hưởng chủ yếu đến công tác nổ là: độ bền của các khối riêng biệt nằm trong nguyên khối (thông qua các giới hạn về bền nén, kéo, cắt) mật độ và độ nứt nẻ của đất đá. 

Dưới đây giới thiệu một số tính chất của đất đá ảnh hưởng đến hiệu quả phá vỡ bằng khoan nổ mìn.

1.1. Yếu tố tự nhiên:

– Độ cứng : Đặc trưng bởi hệ số độ cứng và độ nứt nẻ của đất đá, đó là khả năng chống lại sự xâm nhập của một vật thể khác vào nó mà không để lại biến dạng. Hệ số độ cứng f được xác định tương đối theo độ kháng nén (độ bền nén) của đất đá .

– Độ mài mòn : Độ mài mòn của đất đá là khả năng tính chất của đất đá mài mòn kim loại, hợp kim cứng và những vật thể khác khi ma sát với nó.

– Độ dẻo : Độ dẻo là tính chất của đất đá thay đổi hình dạng và kích thước dưới tác dụng của ngoại lực mà không bị phá huỷ.

– Độ giòn:  Độ giòn là tính chất của đất đá bị phá huỷ mà không có biến dạng dẻo, trong công tác nổ mìn đất đá càng dẻo thì đòi hỏi chỉ tiêu thuốc nổ càng lớn.  

– Độ dính : Độ dính đặc trưng cho sức kháng của đất đá chống lại những lực muốn tách một phần của nó ra khỏi nguyên khối, độ dính càng cao thì hiệu quả công tác nổ mìn càng kém 

– Độ hạt: Đặc trưng bỡi độ lớn các hạt khoáng vật tạo thành đá (hạt khoáng vật càng nhỏ, xi măng gắn kết càng bền thì càng khó phá hủy)

– Độ chứa nước: Là tính chất của đất đá có khả năng giữ và thoát nước

– Mật độ: Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất đá ở trạng thái tự nhiên (phụ thuộc vào độ ẩm, độ lỗ hổng, độ nứt nẻ)

– Độ nở rời: Là tính chất của đất đá ở trạng thái phá vỡ có thể tích lớn hơn ở trạng thái nguyên khối 

– Độ ổn định của đất đá: Đất đá sườn dốc giữ nguyên vị trí của nó không bị phá huỷ, được đặc trưng bởi góc dốc tự nhiên. Độ ổn định ảnh hưởng chủ yếu đến việc lựa chọn đường kính và hướng lỗ khoan, đặc biệt nó có ý nghĩa quan trọng khi khai thác những tầng sâu. Các bờ moong khai thác ở mỏ có mái dốc phổ biến 600 ÷ 750 không thấy xuất hiện các hiện tượng trượt lở do đặc tính cơ lý của đất đá khá ổn định đảm bảo an toàn cho người và thiết bị hoạt động trên các tầng khai thác 

– Tính phân lớp của đất đá: Tính chất của đất đá dễ tách ra theo bề mặt phân chia lớp do đó khi khoan trong đất đá phân lớp cần bố trí các lỗ khoan theo bề mặt phân chia lớp khi đó hiệu quả nổ sẽ tăng lên và xác suất cong của lỗ khoan sẽ giảm đi. 

– Độ nứt nẻ: Được đặc trưng bởi tần số và sự phân bố nứt nẻ trong đất đá (những nứt nẻ này phân chia đất đá thành từng khối có kích thước khác nhau).

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 28, 2021 — 5:15 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme