Bài tập mã hoá và giải mã tổng hợp trong An toàn và bảo mật thông tin Caesar, Affine, Vigenere, HILL, RSA, ElGamal | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Bài tập mã hoá và giải mã tổng hợp trong An toàn và bảo mật thông tin Caesar, Affine, Vigenere, HILL, RSA, ElGamal

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

 

PHẦN 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP MÃ HỐ CỔ ĐIỂN

Mã hóa dịch vòng Caesar

P = C = K = Zn

ek(x) = (x+k) mod n

dk(y) = (y-k) mod n

Câu 1: Cho k=17, X = ATTACK. Hãy thực hiện mã hóa bằng Caesar theo Z26.

X = ATTACK = (0, 19, 19, 0, 2, 10) K =17

y1 = ek(x1) = (x1 + k) mod n = (0+17) mod 26 = 17 y4 = y1 = 17

y2 = (19+17) mod 26 = 10

y5 = (2+17) mod 26 = 19

y3 = y2 = 10

y6 = (10+17) mod 26 = 1

Bản mã: Y = (y1, y2, y3, y4, y5, y6) = (17, 10, 10, 17, 19, 1) = RKKRTB

Câu 2: Cho K = 12, cho bản mã Y = ZAFTUZSUYBAEEUNXQ. Giải mã dữ

liệu và cho ra bản rõ theo mã dịch vòng Caesar

K = 12, n = 26, Y = ZAFTUZSUYBAEEUNXQ = (25, 0, 5, 19, 20, 25, 18, 20, 24,

1, 0, 4, 4, 20, 13, 23, 16)

Giải mã: Ta có x = dk(y) = (y-k) mod n

x1 = dk(y1) = (y1-k) mod n = (25 -12) mod 26

= 13 = N

x2 = (0 – 12) mod 26 = 14 = O

x3 = (5 – 12) mod 26 = 19 = T

x4 = (19 – 12) mod 26 = 7 = H

 

x5 = (20 – 12) mod 26 = 8 = I

x6 = (25 – 12) mod 26 = 13 = N

x7 = (18 – 12) mod 26 = 6 = G

x8 = (20 – 12) mod 26 = 8 = I

Bản rõ: X = NOTHING IMPOSSIBLE

x9 = (24 -12) mod 26 = 12 = M

x10 = (1 – 12) mod 26 = 15 = P

x11 = (0 -12) mod 26 = 14 = O

x12 = (4 – 12) mod 26 = 18 = S

x13 = (4 – 12) mod 26 = 18 = S

x14 = (20 – 12) mod 26 = 8 = I

x15 = (13 – 12) mod 26 = 1 = B

x16 = (23 – 12) mod 26 = 11 = L

x17 = (16 – 12) mod 26 = 4 = E

Câu 3: Phá mã bản mã sau (Caesar): Y = CSYEVIXIVQMREXIH Z26

Theo mã hóa Caesar có phương pháp mã hóa và giải mã là phép cộng trừ modulo

26. Ta có thể thử tất cả 25 trường hợp của k như sau:

LINK DOWNLOAD

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Hai 21, 2022 — 8:32 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme