BÁO CÁO THÍ NGHIỆM NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC TRUYỀN NHIỆT | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC TRUYỀN NHIỆT

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

BÀI 1: XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI KHÔNG KHÍ ẨM VÀ TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ỐNG KHÍ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

* Hệ thống thí nghiệm

1: Quạt gió 5: Nhiệt kế ướt 9: Bình đong 13: Máy nén

2: Ống khí động 6: Đồng hồ đo vận tốc, nhiệt gió 10: Van

3: Nhiệt kế khô 7: Áp kế đo bay hơi 11: Quạt

4: Dàn lạnh 8: Áp kế đo ngưng tụ 12: Giàn nóng

1) PHÉP TÍNH TOÁN MẪU: Dùng số liệu thí nghiệm đợt 1 lần 1

Thí nghiệm đợt 1

Không khí trước dàn lạnh Không khí sau dàn lạnh

tk(oC) tư(oC) tk(oC) tư(oC)

Lần 1 28 27 18 17

LINK DOWNLOAD

BÀI 1: XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI KHÔNG KHÍ ẨM VÀ TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ỐNG KHÍ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

* Hệ thống thí nghiệm

1: Quạt gió 5: Nhiệt kế ướt 9: Bình đong 13: Máy nén

2: Ống khí động 6: Đồng hồ đo vận tốc, nhiệt gió 10: Van

3: Nhiệt kế khô 7: Áp kế đo bay hơi 11: Quạt

4: Dàn lạnh 8: Áp kế đo ngưng tụ 12: Giàn nóng

1) PHÉP TÍNH TOÁN MẪU: Dùng số liệu thí nghiệm đợt 1 lần 1

Thí nghiệm đợt 1

Không khí trước dàn lạnh Không khí sau dàn lạnh

tk(oC) tư(oC) tk(oC) tư(oC)

Lần 1 28 27 18 17

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Năm 4, 2022 — 11:43 sáng
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme