Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

1.2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Trong công nghệ sinh học, ứng dụng vi sinh vật chiếm tỷ trọng lớn nhất. Các ứng dụng của vi sinh vật bao gồm: sản xuất enzyme, thực phẩm chức năng, thực phẩm lên men, vaccine tái tổ hợp, dược phẩm, mỹ phẩm, thuốc trừ sâu, hóa chất, công nghệ khai khoáng, bảo vệ môi trường. Ứng dụng rộng rãi của vi sinh vật xuất phát từ tính đa dạng vốn có của vi sinh vật. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới và có một hệ vi sinh vật vô cùng phong phú. Nền văn hóa và kỹ nghệ lên men lâu đời đã góp phần sàng lọc những visinh vật tiềm năng cho công nghệ sinh học.

NỘI DUNG:

1. TỔNG QUAN 4

1.1. Cơ sở pháp lý/xuất xứ của đề tài 4

1.2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4

1.3. Đối tượng/phạm vi và nội dung nghiên cứu 4

1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 5

2.1.1. Ngoài nước 5

2.1.2. Trong nước 8

2. THỰC NGHIỆM 10

2.1. Phương pháp tiến hành nghiên cứu 10

2.1.1. Bảo quản vi sinh vật trong nitơ lỏng 10

2.1.2. Môi trường nuôi cấy và bảo quản giống 12

2.1.3. Phân tích hoạt tính cellulaza theo định lượng đường khử Somogyi – Nelson 15

2.1.4. Phân lập các chủng sinh cellulase 17

2.1.5. Điện di SDS-PAGE và Zymogram 17

2.1.6. Đánh giá đa dạng sinh học trong bánh men Việt Nam bằng kỹ thuật DGGE 19

2.1.7. Phân tích trình tự DNA 20

2.1.8. Đánh giá khả năng lên men ở nhiệt độ cao của nấm men 21

2.2. Kết quả thực nghiệm và thảo luận 22

2.2.1. Điều tra khảo sát thu thập nguồn gen 22

2.2.1.1. Tiếp nhận toàn bộ bảo tồn gen từ Viện Rượu Bia Nước giải khát 22

2.2.1.2. Thu thập 10 chủng nấm men có khả năng chịu áp suất thẩm thấu cao 26

2.2.1.3. Tiếp nhận các chủng nấm mốc 27

2.2.1.4. Phân lập tuyển chọn các chủng nấm mốc có khả năng sinh enzyme cellulase 27

2.2.1.5. Thu thập 10 chủng vi khuẩn Bacillus từ mẫu thức ăn gia súc 28

2.2.2. Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen 28

2.2.2.1. Bảo quản và kiểm tra mức độ sống sót của các chủng nấm men 30

2.2.2.2. Bảo quản và kiểm tra mức độ sống sót của các chủng nấm mốc 32

2.2.2.3. Bảo quản các chủng vi khuẩn 36

2.2.3. Đánh giá nguồn gen 37

2.2.3.1. Khảo sát khả năng chịu muối của 15 chủng nấm men mới thu thập 37

2.2.3.2. Đánh giá 12 chủng nấm men có trong bộ sưu tập giống của Viện CNTP 40

2.2.3.3. Đánh giá khả năng lên men ở nhiệt độ cao của mộ

t số chủng nấm men 41

2.2.3.4. Đánh giá khả năng sinh cellulase của các chủng nấm mốc 47

2.2.3.5. Đánh giá một số chủng vi khuẩn Bacillus 51

2.2.3.6. Đánh giá đa dạng vi sinh vật trong bánh men rượu bằng phương pháp DGGE 53

2.2.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu- Data Bank 62

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64

3.1. Kết luận 64

3.2. Kiến nghị 64

LINK DOWNLOAD

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Năm 4, 2022 — 11:43 sáng
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme