Chuyên đề môn dân số phát triển | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Chuyên đề môn dân số phát triển

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 I. Khái niệm mức sinh

Mức sinh: phản ánh khả năng sinh đẻ của người phụ nữ hay cặp vợ chồng. Mức sinh đề cập đến số trẻ em sinh ra còn sống và thường được tính theo số phụ nữ, vì nữ giới là người trực tiếp sinh con.

+ Khả năng sinh đẻ: là đề cập đến khả năng sinh lý của người phụ nữ, nam giới hay cặp vợ chồng về sinh đẻ. Khả năng sinh đẻ muốn nói đến khả năng sinh lý, sinh học mà người phụ nữ, đàn ông hay cặp vợ chồng có thể sinh ra được ít nhất một người con còn sống. Đối lập với khả năng sinh đẻ là vô sinh (không có khả năng sinh đẻ).

Mức sinh đẻ tự nhiên, sinh học: phản ánh số con có thể sinh được tối đa theo khả năng sinh lý, sinh học của người phụ nữ, đàn ông hay cặp vợ chồng trong suốt thời kỳ sinh sản của mình nếu để cho họ quan hệ tình dục một cách thoải mái mà không có một sự can thiệp hoặc tác động ý thức nào của chủ thể và xã hội, dù sự can thiệp đó vì mục đích gì. Như vậy, mức sinh sinh học đề cập đến số con tối đa lý thuyết có thể có được theo khả năng sinh lý, sinh học của phụ nữ, nam giới hay cặp vợ chồng.

Mức sinh thay thế: Đề cập đến số con mà một người phụ nữ hay một cặp vợ chồng trong suốt cuộc đời sinh sản của mình cần có được đủ để thay thế cả bố lẫn mẹ, tiếp tục tham gia vào quá trình tái sinh sản giản đơn trong những thế hệ sau

LINK DOWNLOAD

 I. Khái niệm mức sinh

Mức sinh: phản ánh khả năng sinh đẻ của người phụ nữ hay cặp vợ chồng. Mức sinh đề cập đến số trẻ em sinh ra còn sống và thường được tính theo số phụ nữ, vì nữ giới là người trực tiếp sinh con.

+ Khả năng sinh đẻ: là đề cập đến khả năng sinh lý của người phụ nữ, nam giới hay cặp vợ chồng về sinh đẻ. Khả năng sinh đẻ muốn nói đến khả năng sinh lý, sinh học mà người phụ nữ, đàn ông hay cặp vợ chồng có thể sinh ra được ít nhất một người con còn sống. Đối lập với khả năng sinh đẻ là vô sinh (không có khả năng sinh đẻ).

Mức sinh đẻ tự nhiên, sinh học: phản ánh số con có thể sinh được tối đa theo khả năng sinh lý, sinh học của người phụ nữ, đàn ông hay cặp vợ chồng trong suốt thời kỳ sinh sản của mình nếu để cho họ quan hệ tình dục một cách thoải mái mà không có một sự can thiệp hoặc tác động ý thức nào của chủ thể và xã hội, dù sự can thiệp đó vì mục đích gì. Như vậy, mức sinh sinh học đề cập đến số con tối đa lý thuyết có thể có được theo khả năng sinh lý, sinh học của phụ nữ, nam giới hay cặp vợ chồng.

Mức sinh thay thế: Đề cập đến số con mà một người phụ nữ hay một cặp vợ chồng trong suốt cuộc đời sinh sản của mình cần có được đủ để thay thế cả bố lẫn mẹ, tiếp tục tham gia vào quá trình tái sinh sản giản đơn trong những thế hệ sau

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Tư 8, 2022 — 5:24 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme