Cân bằng dây chuyền may áo sơ mi và kiểm chứng bằng arena software (phân xưởng 7 – công ty cổ phần may tây đô) | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Cân bằng dây chuyền may áo sơ mi và kiểm chứng bằng arena software (phân xưởng 7 – công ty cổ phần may tây đô)

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

5. Mục tiêu của đề tài:

 Tối ưu hóa số trạm may, tăng tốc độ sản xuất mỗi trạm và giảm thời gian chu kỳ.

 Xây dựng mô hình mô phỏng quy trình may áo sơ mi bằng phần mềm Arena 12.

 Xuất ra được kết quả sử dụng nguồn lực của mô hình.

 Thông qua các kết quả mô phỏng đánh giá dây chuyền sản xuất, xác định các điểm thắt cổ chai và thời gian nhàn rỗi tại mỗi công đoạn trong dây chuyền.

 Đánh giá công suất hoạt động của quy trình hiện tại và xác định được những công đoạn cần cải tiến trong quy trình.

 Đề xuất các giải pháp cải tiến cho mô hình nhằm khắc phục những điểm thắt cổ chai và những điểm nhàn rỗi để nâng cao mức sử dụng nguồn lực (máy móc, thiết bị, con người…), nâng cao hiệu quả sản xuất so với dây chuyền thực tế.

6. Nội dung chính và giới hạn của đề tài:

a. Các nội dung chính:

 Chương I: Giới thiệu

 Chương II: Cơ sở lý thuyết

 Chương III: Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần May Tây Đô

 Chương IV: Giới thiệu sơ lược về xưởng 7

 Chương V: Cân bằng dây chuyền sản xuất áo sơ mi

 Chương VI: Mô phỏng quy trình sản xuất áo sơ mi

 Chương VII: Kết luận và kiến nghị.

b. Giới hạn của đề tài:

LINK DOWNLOAD

 

5. Mục tiêu của đề tài:

 Tối ưu hóa số trạm may, tăng tốc độ sản xuất mỗi trạm và giảm thời gian chu kỳ.

 Xây dựng mô hình mô phỏng quy trình may áo sơ mi bằng phần mềm Arena 12.

 Xuất ra được kết quả sử dụng nguồn lực của mô hình.

 Thông qua các kết quả mô phỏng đánh giá dây chuyền sản xuất, xác định các điểm thắt cổ chai và thời gian nhàn rỗi tại mỗi công đoạn trong dây chuyền.

 Đánh giá công suất hoạt động của quy trình hiện tại và xác định được những công đoạn cần cải tiến trong quy trình.

 Đề xuất các giải pháp cải tiến cho mô hình nhằm khắc phục những điểm thắt cổ chai và những điểm nhàn rỗi để nâng cao mức sử dụng nguồn lực (máy móc, thiết bị, con người…), nâng cao hiệu quả sản xuất so với dây chuyền thực tế.

6. Nội dung chính và giới hạn của đề tài:

a. Các nội dung chính:

 Chương I: Giới thiệu

 Chương II: Cơ sở lý thuyết

 Chương III: Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần May Tây Đô

 Chương IV: Giới thiệu sơ lược về xưởng 7

 Chương V: Cân bằng dây chuyền sản xuất áo sơ mi

 Chương VI: Mô phỏng quy trình sản xuất áo sơ mi

 Chương VII: Kết luận và kiến nghị.

b. Giới hạn của đề tài:

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Tư 25, 2022 — 4:14 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme