Công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty Vinamilk | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty Vinamilk

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Trong xu thế hiện nay, việc Việt Nam đã gia nhập sâu rộng vào tổ chức thương mại quốc tế (WTO) đã làm cho môi trường cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước diễn ra hết sức sôi động với nhiều cơ hội và những thách thức nguy hiểm. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp trong nước buộc phải thay đổi phương thức quản lý để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất để bảo đảm tính cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp thương mại, công tác quản lý hàng tồn nguyên vật liệu là một vấn đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt vì công tác quản lý tồn kho nguyên liệu được thực hiện tốt sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí cho việc tồn trữ nguyên vật liệu, tránh được việc chiếm dụng nhiều vốn cho tồn kho, giảm chi phí cho việc thuê mướn mặt bằng, thuê kho để chứa nguyên vật liệu, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, tránh thiếu hụt nguyên vật liệu dẫn đến việc đình trệ dây chuyền sản xuất, thiếu hụt thành phần cung ứng cho thị trường dẫn đến giảm lợi nhuận, hay mất khách hàng, mất thị trường mất đi thị phần vốn có,… 

NỘI DUNG:

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

1.1. Khái niệm hàng tồn kho – quản trị hàng tồn kho 3

a. Hàng tồn kho 3

b. Quản trị hàng tồn kho 3

1.2. Phân loại hàng tồn kho 3

1.3. Vai trò của quản trị hàng tồn kho 4

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữ 5

1.5. Các chi phí tồn kho 6

1.6. Mô hình đặt hàng hiệu quả nhất (EOQ) 6

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO Ở CÔNG TY VINAMILK 8

2.1. Giới thiệu về công ty 8

2.1.1. Giới thiệu chung 8

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 9

2.1.3. Tình hình kinh doanh gần đây 9

2.2. Thực trạng quản trị công tác hàng tồn kho của doanh nghiệp: 11

2.2.1. Phân tích tình hình tài sản ngắn hạn và dài hạn của công ty Vinamilk: 11

2.2.2. Phân loại hàng tồn kho của công ty: 12

2.2.3. Phân tích mô hình hàng tồn kho EOQ của công ty Vinamilk 13

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO 17

3.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý hàng tồn kho 17

3.2. Những nhược điểm trong công tác quản lý hàng tồn kho 17

3.3. Một số giải pháp đề xuất 18

LINK DOWNLOAD

 

Trong xu thế hiện nay, việc Việt Nam đã gia nhập sâu rộng vào tổ chức thương mại quốc tế (WTO) đã làm cho môi trường cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước diễn ra hết sức sôi động với nhiều cơ hội và những thách thức nguy hiểm. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp trong nước buộc phải thay đổi phương thức quản lý để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất để bảo đảm tính cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất cũng như các doanh nghiệp thương mại, công tác quản lý hàng tồn nguyên vật liệu là một vấn đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt vì công tác quản lý tồn kho nguyên liệu được thực hiện tốt sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí cho việc tồn trữ nguyên vật liệu, tránh được việc chiếm dụng nhiều vốn cho tồn kho, giảm chi phí cho việc thuê mướn mặt bằng, thuê kho để chứa nguyên vật liệu, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, tránh thiếu hụt nguyên vật liệu dẫn đến việc đình trệ dây chuyền sản xuất, thiếu hụt thành phần cung ứng cho thị trường dẫn đến giảm lợi nhuận, hay mất khách hàng, mất thị trường mất đi thị phần vốn có,… 

NỘI DUNG:

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

1.1. Khái niệm hàng tồn kho – quản trị hàng tồn kho 3

a. Hàng tồn kho 3

b. Quản trị hàng tồn kho 3

1.2. Phân loại hàng tồn kho 3

1.3. Vai trò của quản trị hàng tồn kho 4

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữ 5

1.5. Các chi phí tồn kho 6

1.6. Mô hình đặt hàng hiệu quả nhất (EOQ) 6

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO Ở CÔNG TY VINAMILK 8

2.1. Giới thiệu về công ty 8

2.1.1. Giới thiệu chung 8

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 9

2.1.3. Tình hình kinh doanh gần đây 9

2.2. Thực trạng quản trị công tác hàng tồn kho của doanh nghiệp: 11

2.2.1. Phân tích tình hình tài sản ngắn hạn và dài hạn của công ty Vinamilk: 11

2.2.2. Phân loại hàng tồn kho của công ty: 12

2.2.3. Phân tích mô hình hàng tồn kho EOQ của công ty Vinamilk 13

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO 17

3.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý hàng tồn kho 17

3.2. Những nhược điểm trong công tác quản lý hàng tồn kho 17

3.3. Một số giải pháp đề xuất 18

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 26, 2021 — 12:15 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme