CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ ĐÁP ÁN | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ ĐÁP ÁN

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Câu 1:

Trình bày các vấn đề sau:

Khái niệm tấn công mạng và hành động bảo vệ an toàn mạng.

Các kiểu tấn công mạng, phân loại các mối đe dọa (active và passive).

Các dịch vụ an toàn mạng (confidentiality, authentication, integrity, nonrepudiation, access control, availability).

Trả lời:

Khái niệm tấn công mạng và hành động bảo vệ an toàn mạng.

+ Tấn công mạng – Attack: hành động làm tổn hại đến sự an toàn thông tin của 1 tổ chức

+  Hành động bảo vệ an toàn mạng – machanisms: là các kỹ thuật phát hiện, ngăn chặn, khôi phục hệ thống bị tấn công. Nhằm tăng cường độ bảo mật của hệ thống.

Các kiểu tấn công mạng, phân loại các mối đe dọa (active và passive)

Kiểu truyền thông thông thường và đơn giản nhất có dạng:

 

LINK DOWNLOAD

 

Câu 1:

Trình bày các vấn đề sau:

Khái niệm tấn công mạng và hành động bảo vệ an toàn mạng.

Các kiểu tấn công mạng, phân loại các mối đe dọa (active và passive).

Các dịch vụ an toàn mạng (confidentiality, authentication, integrity, nonrepudiation, access control, availability).

Trả lời:

Khái niệm tấn công mạng và hành động bảo vệ an toàn mạng.

+ Tấn công mạng – Attack: hành động làm tổn hại đến sự an toàn thông tin của 1 tổ chức

+  Hành động bảo vệ an toàn mạng – machanisms: là các kỹ thuật phát hiện, ngăn chặn, khôi phục hệ thống bị tấn công. Nhằm tăng cường độ bảo mật của hệ thống.

Các kiểu tấn công mạng, phân loại các mối đe dọa (active và passive)

Kiểu truyền thông thông thường và đơn giản nhất có dạng:

 

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 3, 2021 — 6:20 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme