Giải pháp tự động hóa không người trực trạm biến áp 110kV Liên Trì thành phố Đà Nẵng | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Giải pháp tự động hóa không người trực trạm biến áp 110kV Liên Trì thành phố Đà Nẵng

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Đề tài này tập trung nghiên cứu hệ thống điều khiển, bảo vệ của trạm biến áp 110kV Liên Trì, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cấp trạm Liên Trì từ kiểu trạm truyền thống lên mô hình tự động hóa không người trực, các giải pháp chủ yếu nằm ở

phần hệ thống điều khiển và các rơle bảo vệ trong trạm, bên cạnh đó là việc xây dựng hệ thống thông tin SCADA mới cho trạm Liên Trì.

Tất cả các công việc bao gồm: tìm hiểu về tình hình phát triển phụ tải của thành phố Đà Nẵng để từ đó cho thấy tính cấp thiết của việc phát triển rộng rãi mô hình trạm biến áp tự động hóa không người trực; khảo sát hiện trạng trạm biến áp 110kV Liên Trì để tìm ra những mặt hạn chế của một trạm biến áp kiểu truyền thống trong công tác quản lý, vận hành; đề xuất một số giải pháp tự động hóa không người trực trạm Liên Trì; tính toán minh họa cho chức năng bảo vệ so lệch máy biến áp.

Chƣơng 1: Giới thiệu tổng quan về lưới điện thành phố Đà Nẵng, bao gồm các trạm biến áp, phương thức vận hành, dự báo sự phát triển của phụ tải để rồi cuối cùng nêu lên sự cần thiết của việc phát triển nhân rộng mô hình trạm biến áp tự động hóa không người trực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chƣơng 2: Giới thiệu về vị trí, vai trò, phương thức vận hành, quy mô trạm Liên Trì; cùng với đó là việc tìm hiểu hiện trạng của trạm (đang vận hành theo kiểu truyền thống), rút ra nhận xét để đưa đến kết luận cho việc nâng cấp trạm theo mô hình trạm tự động hóa không người trực.

Chƣơng 3: Giới thiệu về mô hình trạm biến áp tự động hóa, tiêu chuẩn IEC 61850 và đưa ra các giải pháp nâng cấp đối với hệ thống điều khiển, bảo vệ và theo sau đó là việc xây dựng hệ thống thông tin SCADA mới, cuối cùng nêu thêm một số giải pháp cho một số hệ thống khác (không chú trọng ở phạm vi đề tài này).

Chƣơng 4: Tính toán minh họa cho chức năng bảo vệ so lệch máy biến áp (sử dụng độ dốc đặc tính hãm của rơle so lệch thay mới: SEL-787).

LINK DOWNLOAD

 

Đề tài này tập trung nghiên cứu hệ thống điều khiển, bảo vệ của trạm biến áp 110kV Liên Trì, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cấp trạm Liên Trì từ kiểu trạm truyền thống lên mô hình tự động hóa không người trực, các giải pháp chủ yếu nằm ở

phần hệ thống điều khiển và các rơle bảo vệ trong trạm, bên cạnh đó là việc xây dựng hệ thống thông tin SCADA mới cho trạm Liên Trì.

Tất cả các công việc bao gồm: tìm hiểu về tình hình phát triển phụ tải của thành phố Đà Nẵng để từ đó cho thấy tính cấp thiết của việc phát triển rộng rãi mô hình trạm biến áp tự động hóa không người trực; khảo sát hiện trạng trạm biến áp 110kV Liên Trì để tìm ra những mặt hạn chế của một trạm biến áp kiểu truyền thống trong công tác quản lý, vận hành; đề xuất một số giải pháp tự động hóa không người trực trạm Liên Trì; tính toán minh họa cho chức năng bảo vệ so lệch máy biến áp.

Chƣơng 1: Giới thiệu tổng quan về lưới điện thành phố Đà Nẵng, bao gồm các trạm biến áp, phương thức vận hành, dự báo sự phát triển của phụ tải để rồi cuối cùng nêu lên sự cần thiết của việc phát triển nhân rộng mô hình trạm biến áp tự động hóa không người trực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chƣơng 2: Giới thiệu về vị trí, vai trò, phương thức vận hành, quy mô trạm Liên Trì; cùng với đó là việc tìm hiểu hiện trạng của trạm (đang vận hành theo kiểu truyền thống), rút ra nhận xét để đưa đến kết luận cho việc nâng cấp trạm theo mô hình trạm tự động hóa không người trực.

Chƣơng 3: Giới thiệu về mô hình trạm biến áp tự động hóa, tiêu chuẩn IEC 61850 và đưa ra các giải pháp nâng cấp đối với hệ thống điều khiển, bảo vệ và theo sau đó là việc xây dựng hệ thống thông tin SCADA mới, cuối cùng nêu thêm một số giải pháp cho một số hệ thống khác (không chú trọng ở phạm vi đề tài này).

Chƣơng 4: Tính toán minh họa cho chức năng bảo vệ so lệch máy biến áp (sử dụng độ dốc đặc tính hãm của rơle so lệch thay mới: SEL-787).

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 2, 2021 — 6:19 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme