Hệ thống cung cấp điện Alitis 2010 | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Hệ thống cung cấp điện Alitis 2010

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Ô tô hiện nay có một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, nó được dùng để vận chuyển hành khách, hàng hoá và nhiều công việc khác…Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xu thế giao lưu, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và đời sống, giao thông vận tải đã và đang là một ngành kinh tế kỹ thuật cần được ưu tiên của mỗi quốc gia.

NỘI DUNG:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN………………………………………………..………1

MỤC LỤC………………………………………………………………………..…….2

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………….…..4

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỀ TÀI…………………………………………..….…..5

1.1 Lý do chọn đề tài………………………………………………….………..……5

1.2 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………5

1.3 Công dụng, yêu cầu hệ thống…………………………………………………………5

1.4 Các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện …………………………….……..….….5

1.5 Các thiết bị chính trong hệ thống………………………….…………………………6

1.5.1 Ắc quy………………………………….………………….…..………………….6

1.5.2 Máy phát điện………………………………………………….…………………..8

1.5.2.1 Công dụng, yêu cầu và cấu tạo…………………………….………….…..…….8

1.5.2.2  Phân loại máy phát ………………………………………………………….14

a. Máy phát điện loại mới mới 6 pha 12 điốt ổn áp…………………………………..14

b. Máy phát điện cho động cơ điêzen có bơm chân không……………………………15

c. Máy phát loại không có chổi than………………………………………………….15

1.6. Nguyên lý làm việc…………………………………………………………..….16

PHẦN 2: KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TRÊN XE ALTIS _2010

2.1 Hư hỏng chung của hệ thống……..……..………………………………………..17

2.1.1 Hư hỏng của ắc quy……….……………………………………………………..19

2.2. Quy trình tháo hệ thống cung cấp điện…………………………………………..21

2.2.1 Quy trình tháo máy phát điện…………………………………………………………………….23

2.2.2 Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện…..….………………….……….………….27

2.2.3 Quy trình lắp máy phát điện………….…….………………………….…………29

2.2.4 Quy trình lắp hệ thống máy phát điện………….……………………….….……33

2.3. Kiểm tra hệ thống cung cấp điện sau khi lắp…….….…………………………….36

Các thông số kỹ thuật…………………………………………………………………37

 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………..38

LINK DOWNLOAD

 

Ô tô hiện nay có một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, nó được dùng để vận chuyển hành khách, hàng hoá và nhiều công việc khác…Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xu thế giao lưu, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và đời sống, giao thông vận tải đã và đang là một ngành kinh tế kỹ thuật cần được ưu tiên của mỗi quốc gia.

NỘI DUNG:

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN………………………………………………..………1

MỤC LỤC………………………………………………………………………..…….2

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………….…..4

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỀ TÀI…………………………………………..….…..5

1.1 Lý do chọn đề tài………………………………………………….………..……5

1.2 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………5

1.3 Công dụng, yêu cầu hệ thống…………………………………………………………5

1.4 Các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện …………………………….……..….….5

1.5 Các thiết bị chính trong hệ thống………………………….…………………………6

1.5.1 Ắc quy………………………………….………………….…..………………….6

1.5.2 Máy phát điện………………………………………………….…………………..8

1.5.2.1 Công dụng, yêu cầu và cấu tạo…………………………….………….…..…….8

1.5.2.2  Phân loại máy phát ………………………………………………………….14

a. Máy phát điện loại mới mới 6 pha 12 điốt ổn áp…………………………………..14

b. Máy phát điện cho động cơ điêzen có bơm chân không……………………………15

c. Máy phát loại không có chổi than………………………………………………….15

1.6. Nguyên lý làm việc…………………………………………………………..….16

PHẦN 2: KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN TRÊN XE ALTIS _2010

2.1 Hư hỏng chung của hệ thống……..……..………………………………………..17

2.1.1 Hư hỏng của ắc quy……….……………………………………………………..19

2.2. Quy trình tháo hệ thống cung cấp điện…………………………………………..21

2.2.1 Quy trình tháo máy phát điện…………………………………………………………………….23

2.2.2 Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện…..….………………….……….………….27

2.2.3 Quy trình lắp máy phát điện………….…….………………………….…………29

2.2.4 Quy trình lắp hệ thống máy phát điện………….……………………….….……33

2.3. Kiểm tra hệ thống cung cấp điện sau khi lắp…….….…………………………….36

Các thông số kỹ thuật…………………………………………………………………37

 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………..38

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 26, 2021 — 6:15 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme