Hướng dẫn các ví dụ ước lượng độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Hướng dẫn các ví dụ ước lượng độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


5
(1)

 

Hướng dẫn các ví dụ ước lượng độ KĐB đo trong phân tích hoá học định lượng AGL 18 Lần ban hành : 1.04 Trang : 1

Lời mở đầu: Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên nguyên tắc của các tài liệu sau:

1. EURACHEM: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, Laboratory of the Government chemist, London, UK, 1995. ISBN 0-948926-08-02.

2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Geneva, Switzerland 1993. ISBN 92-67-10188-9.

3. Protocol for uncertainty evaluation from validation data, Valid Analytical Measurement, report number LGC/VAM/1998/088, January 2000.

4. ISO 5725:86: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 1-6.

5. SAC-SINGLAS Technical Guide 2. A guide on measurement uncertainty in chemical analysis, First edition, April 2000

GIỚI THIỆU CHUNG

Hướng dẫn này đưa ra các ví dụ cụ thể về ước lượng độ không đảm bảo cho các chỉ tiêu thử nghiệm. Trong hướng dẫn sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể cho các chỉ tiêu phân tích hoá học định lượng. Từ ví dụ đơn giản đến ví dụ ước lượng độ KĐB cho các chỉ tiêu phân tích phức tạp, nhiều bước trong quá trình thử nghiệm. Mục đích của hướng dẫn là để hỗ trợ, cung cấp cho các phòng thử nghiệm hóa học có một bức tranh tổng quát về các bước ước lượng độ KĐB.

LINK DOWNLOAD

M_tả

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Tám 4, 2021 — 7:52 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme