Khảo sát sự thay đổi tính chất hóa lý theo độ tuổi và trong quá trình bảo quản lạnh của hạt sen | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Khảo sát sự thay đổi tính chất hóa lý theo độ tuổi và trong quá trình bảo quản lạnh của hạt sen

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


5
(1)

 NỘI DUNG:

Chương 1 GIỚI THIỆU . 1

1.1. Đặt vấn đề . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2

1.3. Nội dung nghiên cứu. 2

Chương 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3

2.1. Tổng quan vềsen . 3

2.1.1. Nguồn gốc và phân loại . 3

2.1.2. Sựsinh trưởng và phát triển cây sen . 4

2.1.3. Thành phần hoá học của hạt sen . 6

2.1.4. Sựbiến đổi thành phần hóa học theo độtuổi của sen . 12

2.1.5. Công dụng của hạt sen . 13

2.2. Các phương pháp bảo quản rau quảtươi . 13

2.3. Quá trình bảo quản lạnh rau quả . 14

2.4. Các biến đổi chính xảy ra khi tồn trữlạnh rau quả . 16

2.4.1. Biến đổi vật lý. 16

2.4.2. Các quá trình sinh lý, sinh hóa. 16

2.5. Các nghiên cứu trong và ngoài nước vềhạt sen . 17

2.5.1. Những nghiên cứu trong nước . 17

2.5.2. Các nghiên cứu ngoài nước. 18

Chương 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 19

3.1. Phương tiện thí nghiệm. 19

3.1.1. Địa điểm và thời gian thực hiện . 19

3.1.2. Nguyên liệu . 19

3.1.3. Dụng cụvà thiết bị . 19

3.1.4. Hoá chất sửdụng. 19

3.2. Phương pháp thí nghiệm . 20

3.3. Các chỉtiêu phân tích. 25

Chương 4 KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN . 26

4.1. Tính chất vật lý của sen nguyên liệu theo các độtuổi khác nhau . 26

4.1.1. Sựthay đổi khối lượng gương sen . 26

4.1.2. Sựthay đổi đường kính gương sen . 26

4.1.3. Sựthay đổi khối lượng hạt sen nguyên và hạt sen sau khi bóc vỏ, bỏnhụy . 27

4.1.4. Sựthay đổi cấu trúc của hạt sen bóc vỏ . 28

4.1.5. Sựthay đổi màu sắc của hạt sen . 29

4.1.6. Sựthay đổi khối lượng riêng của hạt sen. 30

4.2. Sựthay đổi thành phần hóa học theo độtuổi của hạt sen . 31

4.2.1. Hàm ẩm . 31

4.2.2. Hàm lượng Vitamin C. 31

4.2.3. Hàm lượng đường tổng số . 32

4.2.4. Hàm lượng tinh bột . 33

4.3. Sựthay đổi tính chất lý-hóa trong quá trình bảo quản lạnh của hạt sen ởcác độtuổi

khác nhau . 34

4.3.1. Sựthay đổi cấu trúc hạt sen . 34

4.3.2. Sựthay đổi màu sắc của hạt sen . 36

4.3.3. Sựthay đổi hàm lượng vitamin C . 37

4.3.4. Sựthay đổi hàm ẩm của hạt sen. 38

4.3.5. Sựthay đổi hàm lượng đường tổng số . 39

4.3.6. Sựthay đổi hàm lượng tinh bột. 40

Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ. 42

5.1. Kết luận . 42

5.2. Đềnghị . 43

PHỤLỤC. 44

1. Các phương pháp phân tích. 44

1.1. Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp sấy. 44

1.2. Xác định lượng đường tổng sốbằng phương pháp Bertrand. . 44

1.3. Xác định lượng tinh bột bằng phương pháp thuỷphân acid . 46

1.4. Định lượng vitamin C theo phương pháp MURI. 47

2. Xửlý sốliệu . 48

2.1. Tính chất vật lý của sen ởcác độtuổi khác nhau . 48

2.2. Sựthay đổi thành phần hóa học của hạt sen ởcác độtuổi. 51

2.3. Sựthay đổi tính chất lý – hóa của hạt sen trong quá trình bảo quản lạnh ởcác độ

tuổi khác nhau . 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59

LINK DOWNLOAD

M_tả

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Tám 30, 2021 — 3:49 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme