Luận án nghiên cứu một số giải pháp giảm sự cố do sét cho đường dây truyền tải điện trên không | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Luận án nghiên cứu một số giải pháp giảm sự cố do sét cho đường dây truyền tải điện trên không

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Xây dựng cơ sở lý thuyết và tính toán mô phỏng bằng chương trình tính toán quá độ điện từ EMTP/ATP cho tính toán quá điện áp sét trên đường dây truyền tải, trên cơ sở đó áp dụng chống sét van và các biện pháp khác nhằm nâng cao khả năng chống sét cho đường dây truyền tải. 

Cách mô hình hóa các phần tử, thông số của mô hình, các bước tính toán giải bài toán truyền sóng trong chương trình quá độ điện từ được thực hiện từ đó làm rõ ảnh hưởng của thông số đường dây, khoảng cách giữa các dây, điện trở suất của đất vv… đến quá điện áp sét bằng cách tiếp cận bằng dòng điện.

LINK DOWNLOAD

 

Xây dựng cơ sở lý thuyết và tính toán mô phỏng bằng chương trình tính toán quá độ điện từ EMTP/ATP cho tính toán quá điện áp sét trên đường dây truyền tải, trên cơ sở đó áp dụng chống sét van và các biện pháp khác nhằm nâng cao khả năng chống sét cho đường dây truyền tải. 

Cách mô hình hóa các phần tử, thông số của mô hình, các bước tính toán giải bài toán truyền sóng trong chương trình quá độ điện từ được thực hiện từ đó làm rõ ảnh hưởng của thông số đường dây, khoảng cách giữa các dây, điện trở suất của đất vv… đến quá điện áp sét bằng cách tiếp cận bằng dòng điện.

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 10, 2021 — 7:01 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme