Mạng riêng ảo Xây dựng mạng riêng ảo có bảo mật với IPSec trên Linux | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Mạng riêng ảo Xây dựng mạng riêng ảo có bảo mật với IPSec trên Linux

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 Ngày nay với sự phát triển của Internet thì những phương pháp tấn công trên mạng ngày càng tinh vi và đa dạng. Vì vậy vấn đề đảm bảo an toàn an ninh thông tin truyền đi trên mạng là một nhu cầu hết sức bức thiết.

Để chống lại các phương pháp tấn công xâm phạm tính mật của dữ liệu người ta hay sử dụng khái niệm VPN ( Virtual Private Network ) để thiết lập kênh truyền bảo mật giữa các bên liên quan.

Vì thế khi lựa chọn đồ án : Mạng riêng ảo. Xây dựng mạng riêng ảo có bảo mật với IPSec trên Linux em hy vọng có thể có được những hiểu biết cơ bản về việc xây dựng một hệ thống bảo mật và phương thức triển khai trên thực tế.

Như vậy công việc thực hiện đồ án của em bao gồm :

Tìm hiểu về VPN.

Tìm hiểu giao thức IPSec

Tìm hiểu các phương thức triển khai VPN với IPSec.

Thử triển khai trên thực tế mạng VPN với IPSec trên mô hình host-to-host trên Linux.

Xây dựng mô hình tổng thể network-to-network trên Linux.

Nội dung đề tài được chia làm những phần như sau :

Chương 1 : Tổng quan về VPN : Giới thiệu qua về khái niệm VPN và các giao thức được sử dụng hiện nay.

Chương 2 : Tổng quan về IPSec : Giới thiệu sơ bộ về các tiêu chuẩn và chức năng của IPSec.

Chương 3 : Giao thức thành phần và hoạt động của IPSec : Trong chương này sẽ trình bày chi tiết về các thành phần liên quan trong IPSec. Đồng thời trong chương này em sẽ trình bày những phương thức triển khai VPN trên IPSec và các biểu đồ luồng xử lý dữ liệu tại các thiết bị hỗ trợ IPSec.

Chương 4 : VPN với IPSec trên môi trường Linux : Giới thiệu về lịch sử phát triển của IPSec trên môi trường Linux, các chương trình hỗ trợ IPSec hiện nay và cách bước triển khai VPN với IPSec trên môi trường Linux trong mô hình network-to-network.

Chương 5 : Kết luận : Tổng kết quá trình làm đồ án và những kinh nghiệm thu được.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ VPN 3

1. Tổng quan về VPN 3

2. Các dạng VPN 5

CHƯƠNG II 6

TỔNG QUAN VỀ IPSEC 6

1. Tổng quan các chức năng và dịch vụ IP Security 6

2. Các tiêu chuẩn IP Security 6

CHƯƠNG III

GIAO THỨC, THÀNH PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA IPSEC 8

1. Các giao thức nòng cốt của IP Security 9

1.1. IPSec Authentication Header (AH) 9

1.2. Encapsulating Security Payload (ESP) 12

a. Các trường ESP 13

b. Hoạt động và phạm vi sử dụng ESP 13

c. Khuôn dạng ESP 15

2. Các thành phần hỗ trợ IP Security 17

2.1. Thuật toán băm và mã hóa 17

2.2. Các phương thức quản lý, các chế độ và liên kết bảo mật 17

2.3. Cơ chế chuyển khóa 18

2.4 IKE ( Internet Key Exchange ) 18

a. Tổng quan về IKE 18

b. Hoạt động của IKE 19

3. Cấu trúc IPSEC và các phuơng thức thực thi 19

3.1. Các phương thức thực thi 19

3.2. Cấu trúc IP Security 20

a. Cấu trúc tích hợp (Integrated Architecture) 20

b. Cấu trúc gắn vào stack (Bump in the Stack Architecture) 20

c. Cấu trúc gắn vào đường truyền (Bump in the Wire Architecture) 21

4.Các phương thức IPSec 22

4.1. Phương thức vận chuyển 22

4.2 Phương thức đường hầm 23

4.3. Mô hình hoạt động của IPSec 25

4.4 Biểu đồ xử lý dữ liệu tại các thiết bị IPSec 26

CHƯƠNG IV

VPN VỚI IPSEC TRÊN MÔI TRƯỜNG LINUX 29

1. Sơ đồ phân cấp chức năng và biểu đồ luồng dữ liệu : 30

2. Phương thức đường hầm ( Network-To-Network ) 31

3. Triển khai VPN-IPSec trên Linux theo phương thức đường hầm : 32

a. Phần mềm hỗ trợ : 32

b. Yêu cầu về phần cứng : 33

c. Cấu hình : 33

4. Ưu nhược điểm của VPN sử dụng IPSec 36

4.1 Ưu điểm : 36

4.2 Nhược điểm : 36

KẾT LUẬN 37

LINK DOWNLOAD

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Ba 14, 2022 — 2:36 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme