Đồ Án môn học bảo vệ Rơle | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Đồ Án môn học bảo vệ Rơle

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU TÍNH TOÁN 4

1.1. Hệ thống 4

1.2. Máy biến áp 4

1.3. Đường dây 4

1.4. Phụ tải 4

1.5. Đặc tính rơ le 4

CHƯƠNG 2:TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH

2.1. Chọn tỉ số biến BI5

2.1.1. Chọn tỉ số biến đổi BI2 5

2.1.2 Chọn tỉ số biến đổi BI1 5

2.2. Tính toán các thông số ban đầu 5

2.3 Chọn vị trí tính điểm ngắn mạch 7

2.4. Tính toán ngắn mạch chế độ phụ tải cực đại với 2 MBA làm việc song song 7

2.4.1. Tính ngắn mạch tại điểm N1 8

2.4.2. Tính ngắn mạch tại điểm N8 10

2.4.3. Tính ngắn mạch tại điểm N15 12

2.5. Tính toán ngắn mạch chế độ phụ tải cực tiểu với 1 MBA làm việc

2.5.1. Tính ngắn mạch tại điểm N1 16

2.5.2. Tính ngắn mạch tại điểm N8 18

2.5.3. Tính ngắn mạch tại điểm N15 20

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CHỈNH ĐỊNH THÔNG SỐ KHỞI ĐỘNG 24

3.1. Bảo vệ quá dòng cắt nhanh của 50 24

3.2. Bảo vệ quá dòng “thứ tự không” cắt nhanh của 50N 24

3.3. Bảo vệ quá dòng có thời gian của 51 24

3.3.1. Bảo vệ quá dòng chođư

ờng dây D2 24

3.3.2. Bảo vệ quá dòng cho đường dây D1 26

3.4. Bảo vệ quá dòng thứ tự không có thời gian 28

3.4.1 Trị số dòng điện khởi động 28

3.4.2. Thời gian làm việc 28

CHƯƠNG 4: KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC CỦA RƠ-LE 30

4.1. Phạm vi bảo vệ của quá dòng cắt nhanh 30

4.2. Xác định Độ nhạy của 51 và 51N 31

LINK DOWNLOAD

 

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: SỐ LIỆU TÍNH TOÁN 4

1.1. Hệ thống 4

1.2. Máy biến áp 4

1.3. Đường dây 4

1.4. Phụ tải 4

1.5. Đặc tính rơ le 4

CHƯƠNG 2:TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH

2.1. Chọn tỉ số biến BI5

2.1.1. Chọn tỉ số biến đổi BI2 5

2.1.2 Chọn tỉ số biến đổi BI1 5

2.2. Tính toán các thông số ban đầu 5

2.3 Chọn vị trí tính điểm ngắn mạch 7

2.4. Tính toán ngắn mạch chế độ phụ tải cực đại với 2 MBA làm việc song song 7

2.4.1. Tính ngắn mạch tại điểm N1 8

2.4.2. Tính ngắn mạch tại điểm N8 10

2.4.3. Tính ngắn mạch tại điểm N15 12

2.5. Tính toán ngắn mạch chế độ phụ tải cực tiểu với 1 MBA làm việc

2.5.1. Tính ngắn mạch tại điểm N1 16

2.5.2. Tính ngắn mạch tại điểm N8 18

2.5.3. Tính ngắn mạch tại điểm N15 20

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CHỈNH ĐỊNH THÔNG SỐ KHỞI ĐỘNG 24

3.1. Bảo vệ quá dòng cắt nhanh của 50 24

3.2. Bảo vệ quá dòng “thứ tự không” cắt nhanh của 50N 24

3.3. Bảo vệ quá dòng có thời gian của 51 24

3.3.1. Bảo vệ quá dòng chođư

ờng dây D2 24

3.3.2. Bảo vệ quá dòng cho đường dây D1 26

3.4. Bảo vệ quá dòng thứ tự không có thời gian 28

3.4.1 Trị số dòng điện khởi động 28

3.4.2. Thời gian làm việc 28

CHƯƠNG 4: KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC CỦA RƠ-LE 30

4.1. Phạm vi bảo vệ của quá dòng cắt nhanh 30

4.2. Xác định Độ nhạy của 51 và 51N 31

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Tư 8, 2022 — 5:24 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme