Đồ án Truyền động điện | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Đồ án Truyền động điện

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

1.1.Mục đích – Vai trò của việc phân tích ,lựa chọn phương án truyền động điện.

Việc lựa chọn phương án truyền động điện có vai trò rất quan trọng . Nó quyết định đến chất lượng sản phẩm cũng như ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế sản suất :

– Khi  lựa chọn đóng chóng ta có thể tăng năng suất làm  việc , hạn chế những hành trình dư thừa ,nâng cao hiệu quả kinh tế .

-Việc lựa chọn lựa chọn không hợp lý không những gây ra những tổn thất về kinh tế  mà có thể còn gây ra những hậu quả khó lường .

NỘI DUNG:

PHẦN I: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 4

1.Tổng quan. 4

1.1.Mục đích – Vai trò của việc phân tích ,lựa chọn phương án truyền động điện. 4

1.2. Cơ sở lựa chọn phương án truyền động. 4

2. Chọn động cơ và các phương án điều chỉnh. 4

2.1.Các loại động cơ . 4

2.2.Động cơ điện một chiều 5

a.Giới thiệu chung về động cơ điện 1 chiều 5

b.Cấu tạo động cơ điện một chiều 5

2.3 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ. 7

2.3.1 Động cơ 1 chiều kích từ nối tiếp 7

2.3.2 Động cơ 1 chiều kích từ độc lập 8

a. Thay đổi điện trở phụ mạch phần ứng 9

b. Thay  đổi tốc độ bằng cách thay đổi từ thông. 11

c.Thay đổi điện áp cấp cho mạch phần ứng 13

3.Phân tích chọn các phương án hãm,dừng động cơ. 15

3.1.Hãm tái  sinh: 16

3.2. Hãm ngược : 17

4. Phân tích chọn bộ biến đổi 19

4.1 Bộ biến đổi máy điện. 20

4.2. Bộ biến đổi điện từ 21

4.3 Bộ biến đổi chỉnh lưu không điều khiển + xung áp một chiều. 21

4.4 Bộ biến đổi chỉnh lưu bán dẫn: Dùng thyristor. 22

4.5 Kết luận. 23

PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN MẠCH ĐỘNG LỰC 24

1.Chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển không đối xứng. 24

a. Sơ đồ động lực. 24

2. Sơ đồ hình cầu 3 pha điều khiển đối xứng 26

a. Sơ đồ nguyên lý : 26

b. Đặc điểm của sơ đồ chỉnh lưu cầu 3 pha đối xứng : 26

c. Nguyên lí làm việc sơ đồ cầu 3 pha điều khiển đối xứng 27

3. Kết luận. 29

PHẦN III: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 30

1. Giới thiệu chung 30

1.1 Hệ thống điều khiển pha đứng 30

a.Sơ đồ khối hệ thống điều khiển theo pha đứng. 30

b.Nguyên lý cơ bản của hệ thống điều khiển theo nguyên tắc pha đứng 32

1.2 Hệ thống điều khiển pha ngang. 33

1.3 Hệ thống điều khiển dùng điốt 2 cực gốc ( tranzitor một tiếp giáp ). 34

2.Thiết kế mạch điều khiển. 34

2.1.Khối đồng bộ hoá và phát sóng răng cưa (ĐBH-FSRC) 34

a. Nhiệm vụ 34

b. Sơ đồ nguyên lý: 34

c. Sơ đồ mạch . 34

d. Nguyên lý hoạt động: 35

e. Giản đồ điện áp . 36

2.2. Khối so sánh. 36

2.3.Khối tạo xung và phân chia xung (TX – PCX). 38

a.Mạch sửa xung. 38

b. Mạch khuyếch đại và truyền xung . 39

2.4.Khối tổng hợp và khuyếch đại trung gian (KĐTG). 39

a. Khâu tổng hợp mạch vòng phản hồi âm tốc độ 40

b. Khâu tổng hợp mạch vòng phản hồi âm dòng. 41

c.Mạch tổng hợp và khuếch đại tín hiệu. 42

1  Căn cứ chọn sơ đồ chỉnh lưu thiết kế : 43

2   Phân tích các phương án thiết kế bộ chỉnh lưu. 43

a. Chỉnh lưu một pha . 43

b. Chỉnh lưu ba pha. 44

    3  Nhận xét : 45

PHẦN V. TÍNH CHỌN THIẾT BỊ 45

1. Đặt vấn đề . 46

2.Tính chọn thiết bị 46

2.1 Chọn động cơ. 46

2.2 Chọn máy biến áp động lực. 47

a.Chọn giá trị điện áp định mức của cuộn dây thứ cấp máy biến áp cung cấp. 47

b.Chọn các thông số khác của MBA 47

2.3 Chọn van chỉnh lưu Tiristor. 49

2.4.  Tính chọn cuộn kháng san bằng 51

2.5. Tính các phần tử R-C của mạch bảo vệ quá áp cho các thyristor 53

2.6. Chọn Aptomát. 53

2.7. Chọn máy phát tốc. 54

2.8.  Chọn điện trở hãm 55

3. Tính chọn thiết bị mạch điều khiển 55

3.1. Tính chọn Tranzitor khâu khuếch đại cuối cùng 55

3.3. Các vi mach khuếch đại thuật toán trong mạch tích phân. 56

4. Tính chọn bộ khuếch đại trung gian 57

5. Xác định hệ số khuếch đại của hệ thống 60

PHẦN VI . XÂY DỰNG ĐẶC TÍNH TĨNH 61

1 . Mục đích – ý nghĩa. 61

2. Xây dựng đặc tính cơ của hệ thống. 61

2.1. Xây dựng đoạn đặc tính thứ nhất. 61

a.Xây dựng đường đặc tính cao nhất . 62

b. Xây dựng đặc tính cơ thấp nhất: 65

3. Kiểm tra chất lượng tĩnh. 67

PHẦN VII: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG VÀ CHẠY TRÊN PHẦN MỀN  MATLAB 68

I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀN MATLAB/SIMULINK 68

1. Thyristor 69

2.Khối đo dòng 72

3.Khối  Đo áp 73

4. Thư viện Sources 74

5. Thư viện Sinks 75

6.Thư viện Signal Routing 75

7.Thư viện Math Operations 75

8. Thư viện Continuous 75

9. Khối Pulse generator 76

10. Cách tạo xung α với sơ đồ hình cầu. 78

11. Cải tiến cách phát xung với mạch chỉnh lưu 3 pha, cầu, có điều khiển: 79

III. MẠCH MÔ PHỎNG  CHỈNH LƯU CẦU 3 PHA ĐIỀU KHIỂN ĐỐI XỨNG 81

1. Sơ đồ mạch . 81

2. Cài đặt tham số trong mạch . 82

3.Các đồ thị khi mô phỏng : 90

PHẦN VII. THUYẾT MINH SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 93

1- Nguyên lý khởi động. 93

2. Nguyên lý điều chỉnh tốc độ . 94

3- Nguyên lý ổn định tốc độ. 94

4. Nguyên lý tự động hạn chế phụ tải 94

5. Nguyên lý hãm dừng hệ thống. 95

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 1, 2021 — 4:00 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme