Đồ án xử lý ảnh nhận diện khuôn mặt và cử chỉ tay dùng opencv | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Đồ án xử lý ảnh nhận diện khuôn mặt và cử chỉ tay dùng opencv

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

Xử lý ảnh là một lĩnh vực mang tính khoa học và công nghệ. Nó là một ngành khoa học mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh, kích thích các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đặc biệt là máy tính chuyên dụng riêng cho nó.

Các phương pháp xử lý ảnh bắt đầu từ các ứng dụng chính: nâng cao chất lượng ảnh và phân tích ảnh. Ứng dụng đầu tiên được biết đến là nâng cao chất lượng ảnh báo được truyền qua cáp từ Luân đôn đến New York từ những năm 1920. Vấn đề nâng cao chất lượng ảnh có liên quan tới phân bố mức sáng và độ phân giải của ảnh. Việc nâng cao chất lượng ảnh được phát triển vào khoảng những năm 1955. Điều này có thể giải thích được vì sau thế chiến thứ hai, máy tính phát triển nhanh tạo điều kiện cho quá trình xử lý ảnh số thuận lợi. Năm 1964, máy tính đã có khả năng xử lý và nâng cao chất lượng ảnh từ mặt trăng và vệ tinh Ranger 7 của Mỹ bao gồm: làm nổi đường biên, lưu ảnh. Từ năm 1964 đến nay, các phương tiện xử lý, nâng cao chất lượng, nhận dạng ảnh phát triển không ngừng. Các phương pháp tri thức nhân tạo như mạng nơron nhân tạo, các thuật toán xử lý hiện đại và cải tiến, các công cụ nén ảnh ngày càng được áp dụng rộng rãi và thu nhiều kết quả khả quan.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT XỬ LÝ ẢNH 4

I. Giới thiệu về xử lý ảnh: 4

1.1 Xử lý ảnh: 4

1.2 Các bước cơ bản trong quá trình xử lý ảnh: 5

1.3 Một số vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh: 8

1.4 Lấy mẫu và Lượng tử hóa: 12

II. Xử Lý Nâng Cao Chất Lượng Ảnh: 14

2.1 Toán tử điểm với xử lý ảnh: 14

2.2 Toán tử không gian với xử lý ảnh: 16

III. Biên Và Một Số Phương Pháp Phát Hiện Biên: 21

3.1 Tổng quan về biên: 21

3.2 Phân loại các kỹ thuật phát hiện biên: 23

3.3 Phương pháp phát hiện biên cục bộ: 23

CHƯƠNG II: THƯ VIỆN OPENCV 33

I. OpenCV là gì ? 33

II. Ai sử dụng OpenCV? 33

III. Thị giác máy tính( computer vision) là gì? 33

IV. Downloading and Installing OpenCV? 33

CHƯƠNG II: THƯ VIỆN OPENCV 34

I. OpenCV là gì ? 34

II. Ai sử dụng OpenCV? 34

III. Thị giác máy tính(computer vision) là gì? 34

CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH TRONG THỰC TẾ VỚI THƯ VIỆN

OPENCV 35

I. Cấu trúc của OpenCV: 35

III.Ứng dụng xử lý ảnh trong thực tế với thư viện opencv: Nhận dạng mặt người và điều

khiển máy tính thông qua webcam. 35

CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH TRONG THỰC TẾ VỚI THƯ VIỆN

OPENCV 36

I. Cấu trúc của OpenCV: 36

II. Các thao tác cơ bản với Opencv: 36

2.1 Các thao tác cơ bản với Image: 36

2.2 Tạo cửa sổ và hiển thị ảnh: 38

2.3 Hiển thị ảnh: 38

2.4 Chuyển đổi kênh màu: 38

2.5 Tách các kênh màu: 39

2.6 Trộn các kênh màu: 40

III. Ứng dụng xử lý ảnh trong thực tế với thư viện opencv: Nhận dạng mặt người và

điều khiển máy tính thông qua webcam. 40

3.1 Nhận dạng mặt người thông qua webcam 40

3.2 Điều khiển máy tính thông qua webcam: 40

Tài liệu tham khảo: 45

LINK DOWNLOAD

Xử lý ảnh là một lĩnh vực mang tính khoa học và công nghệ. Nó là một ngành khoa học mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh, kích thích các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đặc biệt là máy tính chuyên dụng riêng cho nó.

Các phương pháp xử lý ảnh bắt đầu từ các ứng dụng chính: nâng cao chất lượng ảnh và phân tích ảnh. Ứng dụng đầu tiên được biết đến là nâng cao chất lượng ảnh báo được truyền qua cáp từ Luân đôn đến New York từ những năm 1920. Vấn đề nâng cao chất lượng ảnh có liên quan tới phân bố mức sáng và độ phân giải của ảnh. Việc nâng cao chất lượng ảnh được phát triển vào khoảng những năm 1955. Điều này có thể giải thích được vì sau thế chiến thứ hai, máy tính phát triển nhanh tạo điều kiện cho quá trình xử lý ảnh số thuận lợi. Năm 1964, máy tính đã có khả năng xử lý và nâng cao chất lượng ảnh từ mặt trăng và vệ tinh Ranger 7 của Mỹ bao gồm: làm nổi đường biên, lưu ảnh. Từ năm 1964 đến nay, các phương tiện xử lý, nâng cao chất lượng, nhận dạng ảnh phát triển không ngừng. Các phương pháp tri thức nhân tạo như mạng nơron nhân tạo, các thuật toán xử lý hiện đại và cải tiến, các công cụ nén ảnh ngày càng được áp dụng rộng rãi và thu nhiều kết quả khả quan.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT XỬ LÝ ẢNH 4

I. Giới thiệu về xử lý ảnh: 4

1.1 Xử lý ảnh: 4

1.2 Các bước cơ bản trong quá trình xử lý ảnh: 5

1.3 Một số vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh: 8

1.4 Lấy mẫu và Lượng tử hóa: 12

II. Xử Lý Nâng Cao Chất Lượng Ảnh: 14

2.1 Toán tử điểm với xử lý ảnh: 14

2.2 Toán tử không gian với xử lý ảnh: 16

III. Biên Và Một Số Phương Pháp Phát Hiện Biên: 21

3.1 Tổng quan về biên: 21

3.2 Phân loại các kỹ thuật phát hiện biên: 23

3.3 Phương pháp phát hiện biên cục bộ: 23

CHƯƠNG II: THƯ VIỆN OPENCV 33

I. OpenCV là gì ? 33

II. Ai sử dụng OpenCV? 33

III. Thị giác máy tính( computer vision) là gì? 33

IV. Downloading and Installing OpenCV? 33

CHƯƠNG II: THƯ VIỆN OPENCV 34

I. OpenCV là gì ? 34

II. Ai sử dụng OpenCV? 34

III. Thị giác máy tính(computer vision) là gì? 34

CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH TRONG THỰC TẾ VỚI THƯ VIỆN

OPENCV 35

I. Cấu trúc của OpenCV: 35

III.Ứng dụng xử lý ảnh trong thực tế với thư viện opencv: Nhận dạng mặt người và điều

khiển máy tính thông qua webcam. 35

CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG XỬ LÝ ẢNH TRONG THỰC TẾ VỚI THƯ VIỆN

OPENCV 36

I. Cấu trúc của OpenCV: 36

II. Các thao tác cơ bản với Opencv: 36

2.1 Các thao tác cơ bản với Image: 36

2.2 Tạo cửa sổ và hiển thị ảnh: 38

2.3 Hiển thị ảnh: 38

2.4 Chuyển đổi kênh màu: 38

2.5 Tách các kênh màu: 39

2.6 Trộn các kênh màu: 40

III. Ứng dụng xử lý ảnh trong thực tế với thư viện opencv: Nhận dạng mặt người và

điều khiển máy tính thông qua webcam. 40

3.1 Nhận dạng mặt người thông qua webcam 40

3.2 Điều khiển máy tính thông qua webcam: 40

Tài liệu tham khảo: 45

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 25, 2021 — 6:13 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme