Ứng dụng công nghệ sinh học lục lạp trong cải tiến giống cây trồng | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Ứng dụng công nghệ sinh học lục lạp trong cải tiến giống cây trồng

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Tương lai, nhân loại phải đối mặt với những thách thức lớn do sự gia tăng trong dân số toàn cầu, thay đổi khí hậu,…kéo theo đó là nhu cầu ngày một tăng của lương thực – thực phẩm, đồ tiêu dùng, thuốc chữa bệnh,… trong khi nguồn lực sản xuất như đất đai, nguồn nước,…là có hạn, thậm chí đang dần bị suy kiệt do hoạt động khai thác không có hoạch định của con người.  Một trong những giải pháp được đặt ra để giải quyết tình trạng trên là phải cải tiến di truyền cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, tăng tính chống chịu nhằm đáp ứng nhu cầu con người và bảo vệ môi trường sống.

Trong khi đó, Công nghệ sinh học được biết đến là lĩnh vực nghiên cứu, sử dụng các quá trình sinh học và ứng dụng kiến thức khoa học về công nghệ và th¬ương mại để giải quyết các vấn đề và tạo ra các sản phẩm hữu ích. Công nghệ sinh học thực vật bao gồm các phương pháp công nghệ tế bào và công nghệ gen để tạo ra các giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu với các yếu tố bất lợi sinh học và phi sinh học; để tạo ra các chất có hoạt tính sinh học phục vụ trong công nghiệp, nông nghiệp và y dược. Một trong những hướng quan trọng và nhiều ưu việt của công nghệ sinh học thực vật là công nghệ sinh học lục lạp. 

Công nghệ sinh học lục lạp bao gồm các phương pháp trong công nghệ tế bào và công nghệ gen thực vật được sử dụng để biến đổi hệ gen lục lạp. Việc biến đổi DNA lục lạp có thể được tiến hành bằng việc chuyển nạp gen lục lạp ngoại lai vào hệ gen lục lạp cây chủ tạo ra các tổ hợp gen lục lạp mới hoặc chuyển các gen/DNA có nguồn gốc khác nhau (DNA/gen từ vi khuẩn, động vật, DNA tái tổ hợp) vào hệ gen lục lạp nhằm tạo các giống cây trồng với các tính trạng nông sinh học ưu việt và tạo ra vacxin hoặc các protein chức năng đặc biệt, trong đó có các protein chữa bệnh. 

Trong chuyên đề này, chúng tôi chỉ xem xét và làm nổi bật các nghiên cứu của công nghệ sinh học lục lạp để cải thiện các đặc tính di truyền của cây trồng (kháng thuốc diệt cỏ, tăng khả năng chịu hạn, chịu muối, chịu lạnh,…), trong đó chủ yếu tập trung vào cải tiến cây trồng bằng kỹ thuật gen lục lạp – đây là hướng nghiên cứu và ứng dụng chính của công nghệ sinh học lục lạp.

LINK DOWNLOAD

 

Tương lai, nhân loại phải đối mặt với những thách thức lớn do sự gia tăng trong dân số toàn cầu, thay đổi khí hậu,…kéo theo đó là nhu cầu ngày một tăng của lương thực – thực phẩm, đồ tiêu dùng, thuốc chữa bệnh,… trong khi nguồn lực sản xuất như đất đai, nguồn nước,…là có hạn, thậm chí đang dần bị suy kiệt do hoạt động khai thác không có hoạch định của con người.  Một trong những giải pháp được đặt ra để giải quyết tình trạng trên là phải cải tiến di truyền cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, tăng tính chống chịu nhằm đáp ứng nhu cầu con người và bảo vệ môi trường sống.

Trong khi đó, Công nghệ sinh học được biết đến là lĩnh vực nghiên cứu, sử dụng các quá trình sinh học và ứng dụng kiến thức khoa học về công nghệ và th¬ương mại để giải quyết các vấn đề và tạo ra các sản phẩm hữu ích. Công nghệ sinh học thực vật bao gồm các phương pháp công nghệ tế bào và công nghệ gen để tạo ra các giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu với các yếu tố bất lợi sinh học và phi sinh học; để tạo ra các chất có hoạt tính sinh học phục vụ trong công nghiệp, nông nghiệp và y dược. Một trong những hướng quan trọng và nhiều ưu việt của công nghệ sinh học thực vật là công nghệ sinh học lục lạp. 

Công nghệ sinh học lục lạp bao gồm các phương pháp trong công nghệ tế bào và công nghệ gen thực vật được sử dụng để biến đổi hệ gen lục lạp. Việc biến đổi DNA lục lạp có thể được tiến hành bằng việc chuyển nạp gen lục lạp ngoại lai vào hệ gen lục lạp cây chủ tạo ra các tổ hợp gen lục lạp mới hoặc chuyển các gen/DNA có nguồn gốc khác nhau (DNA/gen từ vi khuẩn, động vật, DNA tái tổ hợp) vào hệ gen lục lạp nhằm tạo các giống cây trồng với các tính trạng nông sinh học ưu việt và tạo ra vacxin hoặc các protein chức năng đặc biệt, trong đó có các protein chữa bệnh. 

Trong chuyên đề này, chúng tôi chỉ xem xét và làm nổi bật các nghiên cứu của công nghệ sinh học lục lạp để cải thiện các đặc tính di truyền của cây trồng (kháng thuốc diệt cỏ, tăng khả năng chịu hạn, chịu muối, chịu lạnh,…), trong đó chủ yếu tập trung vào cải tiến cây trồng bằng kỹ thuật gen lục lạp – đây là hướng nghiên cứu và ứng dụng chính của công nghệ sinh học lục lạp.

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 4, 2021 — 1:00 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme