Ứng dụng matlab simulink mô phỏng converter điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép dfig | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Ứng dụng matlab simulink mô phỏng converter điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép dfig

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


5
(1)

Khi mức sống của ngƣời dân càng cao, nền kinh tế ngày càng hiện đại thì nhu cầu về năng lƣợng cũng ngày càng lớn và việc phát triển điện năng thực sự là một thách thức đối với nhiều quốc gia. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lƣợng đồng thời bảo vệ môi trƣờng, phát triển bền vững, những nguồn năng lƣợng sạch đã và đang đƣợc thế giới quan tâm nhiều hơn. Những nguồn năng lƣợng vô tận từ thiên nhiên bao gồm năng lƣợng gió, năng lƣợng mặt trời, năng lƣợng địa nhiệt, năng lƣợng sóng biển, năng lƣợng thủy triều…Tất cả những loại năng lƣợng sạch này góp phần rất lớn vào việc thay đổi cuộc sống nhân loại, cải thiện thiên nhiên, môi trƣờng….Trong đó phát triển năng lƣợng gió đƣợc ƣu tiên hàng đầu. Ƣu điểm của năng lƣợng gió là dễ khai thác, thời gian xây dựng ngắn và chi phí vận hành tƣơng đối thấp.

Tuy nhiên, nếu muốn đẩy mạnh việc khai thác nguồn năng lƣợng này trong tƣơng lai thì công nghệ phải đƣợc cải tiến, chi phí xây dựng phải thấp và giá mua điện phải cao hơn mức giá hiện tại.

Năng lƣợng gió biến đổi thành điện năng thông qua turbine gió và máy phát. Nhƣng trong thực tế, vận tốc gió luôn biến đổi nên hệ thống biến đổi năng lƣợng gió tốc độ thay đổi đƣợc sử dụng rộng rãi. Bộ converter điều khiển tối ƣu công suất nhận đƣợc từ gió, giảm lực tác động lên kết cấu cơ khí và có khả năng điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng một cách độc lập.

Hệ thống biến đổi năng lƣợng gió làm việc ở tốc độ thay đổi thì sử dụng máy điện không đồng bộ nguồn kép DFIG là phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại. Bộ converter là thiết bị điện tử công suất chỉ biến đổi khoảng 1/3 tổng công suất máy phát, nghĩa là giảm đƣợc tổn hao trong linh kiện điện tử công suất so với cấu hình phải biến đổi toàn bộ công suất phát nhƣ hệ thống biến đổi năng lƣợng gió sử dụng máy phát đồng bộ từ đó giảm đƣợc chi phí đầu tƣ.

LINK DOWNLOAD

M_tả

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Tám 27, 2021 — 3:19 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme