Ứng dụng Simulink khảo sát tính chất khởi hành và tăng tốc của ô tô UAZ31512 | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Ứng dụng Simulink khảo sát tính chất khởi hành và tăng tốc của ô tô UAZ31512

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Đối tượng nghiên cứu là khảo sát tính chất khởi hành và tăng tốc của ô tô UAZ31512. Trên cơ xở ứng dụng  MATLAB SIMULINK mô phỏng quá trình khởi hành và tăng tốc của ô tô ở một sô điều kiện khác nhau: tăng ga cực đại, giảm ga, gài một cầu, gài hai cầu. Biết được thời gian trượt của ly hợp và thời gian để ô tô chạy với tốc độ ổn định.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1

1.1. Tổng quan đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1

1.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1

1.1.2. Ý nghĩa khoa học của đề tài 1

1.2. Khái niệm chung về khởi hành và tăng tốc 1

1) Giai đoạn thứ nhất 1

2) Giai đoạn hai 4

1.3. Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của xe UAZ31512 6

1.3.1. Tổng quan về xe ô tô 2 cầu chủ động 6

1.3.2. sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc làm việc của xe UAZ31512 7

1.3.2.1.Sơ đồ cấu tạo xe ô tô UAZ31512: 7

1.3.2.2. Nguyên tắc làm việc của xe ô tô UAZ31512: 10

CHƯƠNG 2: LỰC VÀ MÔ MEN TRÊN XE Ô TÔ 11

2.1. Các lực và mô men tác động lên ô tô 11

2.1.1. Mô men chủ động 11

2.1.2 Lực kéo tiếp tuyến(lực chủ động) 13

2.1.3 Lực bám 15

2.1.4 Hệ số bám 16

2.1.5 Cân bằng lực kéo 20

1)  Lực cản lăn 20

2) Lực cản dốc P 22

3) Lực cản không khí Pw 22

4) Lực cản quán tính Pj 22

5) Cân bằng lực kéo và phương trình vi phân chuyển  động của xe 24

2.1.6 sự trượt của bánh xe chủ động 25

2.2 Hệ thống truyền lực, phân chia mô men tới các cầu chủ động 26

2.2.1 Hệ thống truyền lực 26

2.2.2 Hiện tượng tuần hoàn công suất trên xe ô tô hai cầu chủ động 28

2.2.3 Phân bố lực kéo tới các bánh xe chủ động 30

2.2.3.1 Lực kéo tiếp tuyến trên xe một cầu chủ đông 30

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATLAB – SIMULINK KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KHỞI HÀNH VÀ TĂNG TỐC CỦA Ô TÔ 33

3.1 Mô hình khởi hành và tăng tốc của ô tô 33

3.2 Ứng dụng Matlab – Simulink khảo sát qúa trình khởi hành và tăng tốc của ô tô UAZ31512 34

3.2.1 Giới thiệu về Matlab – Simulink 34

3.2.2 Mô hình toán khối ly hợp 40

3.2.3 Mô hình toán hộp số có cấp: 42

3.2.4 Mô hình toán tương tác bánh – đất 43

3.2.4.1 Động lực học bánh xe bị động 43

3.2.4.2 Động lực học bánh xe chủ động 45

3.2.5 Phươg trình vi phân khi khởi hành và tăng tốc …………………………………  46

3.3 Mô hình mô phỏng khối động cơ 49

3.4 Mô hình mô phỏng khối ly hợp ma sát khô 50

3.5 Mô hình mô phỏng hộp số có cấp đơn giản 53

3.6 Mô hình khảo sát mối quan hệ đất – bánh 54

3.7 Mô phỏng khối thân xe 55

3.9 khảo sát quá trình khởi hành và tăng tốc 58

3.9.1 Chạy thử mô hình 58

3.9.2 Các phương án khảo sát 60

3.9.3 kết quả và phân tích kết quả khảo sát 60

3.9.4 Nhận xét kết quả khảo sát 64

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 65

4.1 Kết luận chung 65

4.2. Hướng phát triển của đề tài 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

LINK DOWNLOAD

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 5, 2021 — 6:20 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme