Nghiên cứu, tạo bột giấy từ nguyên liệu rơm rạ | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Nghiên cứu, tạo bột giấy từ nguyên liệu rơm rạ

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 Phương pháp nghiên cứu

Thu thập tài liệu, tìm hiểu về thành phần hóa học của rơm rạ có thể làm nguyên liệu giấy. Tiến hành nghiên cứu quy trình sản xuất Bột giấy từ rơm rạ bằng phương pháp hóa cơ – điều kiện nghiền bột không cần nhiệt độ và áp suất cao.

Khảo sát sự ảnh hưởng của hàm lượng NaOH và thời gian thẩm thấu hóa chất lên độ nghiền và hiệu suất của quá trình nghiền bột. Bột được nghiền ở nhiều chế độ khác nhau (số vòng nghiền thay đổi). Kiểm tra tính chất của bột rơm bằng cách: xeo tờ handsheet và xác định các tính chất của giấy. khảo sát ảnh hưởng của độ nghiền lên các tính chất đó.

Kết quả thu được trong phòng thí nghiệm là: với hàm lượng NaOH nằm trong khoảng 10 – 15% (so với KL KTĐ) và thời gian thẩm thấu từ 60 – 90 phút thì độ nghiền và hiệu suất của bột thu được tương đối tốt, độ nghiền trong khoảng 27 –

53oSR (cao nhất là 53oSR) và hiệu suất trong khoảng 59,92 – 63,87% (cao nhất là 63,87%). Tiến hành xác định tính chất của giấy làm từ bột rơm cho thấy: Giấy làm từ bột rơm có độ trắng nguyên thủy cao 41,9 Iso, chiều dài đứt lên tới 7119,53m (ở

độ nghiền 38oSR), độ đục là 98,23% (ở độ nghiền 38oSR), chỉ số xé là 5,99 mNm2/g (ở độ nghiền 54oSR), độ hút nước là 16,41g/m2 (ở độ nghiền 38oSR).

 

LINK DOWNLOAD

 Phương pháp nghiên cứu

Thu thập tài liệu, tìm hiểu về thành phần hóa học của rơm rạ có thể làm nguyên liệu giấy. Tiến hành nghiên cứu quy trình sản xuất Bột giấy từ rơm rạ bằng phương pháp hóa cơ – điều kiện nghiền bột không cần nhiệt độ và áp suất cao.

Khảo sát sự ảnh hưởng của hàm lượng NaOH và thời gian thẩm thấu hóa chất lên độ nghiền và hiệu suất của quá trình nghiền bột. Bột được nghiền ở nhiều chế độ khác nhau (số vòng nghiền thay đổi). Kiểm tra tính chất của bột rơm bằng cách: xeo tờ handsheet và xác định các tính chất của giấy. khảo sát ảnh hưởng của độ nghiền lên các tính chất đó.

Kết quả thu được trong phòng thí nghiệm là: với hàm lượng NaOH nằm trong khoảng 10 – 15% (so với KL KTĐ) và thời gian thẩm thấu từ 60 – 90 phút thì độ nghiền và hiệu suất của bột thu được tương đối tốt, độ nghiền trong khoảng 27 –

53oSR (cao nhất là 53oSR) và hiệu suất trong khoảng 59,92 – 63,87% (cao nhất là 63,87%). Tiến hành xác định tính chất của giấy làm từ bột rơm cho thấy: Giấy làm từ bột rơm có độ trắng nguyên thủy cao 41,9 Iso, chiều dài đứt lên tới 7119,53m (ở

độ nghiền 38oSR), độ đục là 98,23% (ở độ nghiền 38oSR), chỉ số xé là 5,99 mNm2/g (ở độ nghiền 54oSR), độ hút nước là 16,41g/m2 (ở độ nghiền 38oSR).

 

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 3, 2021 — 6:19 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme