Những vấn đề cơ bản của thống kê và vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Những vấn đề cơ bản của thống kê và vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

NỘI DUNG:

A)Lời mở đầu 

B) Nội dung

I) Cơ sở lí thuyết

1) Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê

1.1 Khái niệm

1.2 Ý nghĩa 

1.3 Nhiệm vụ

2) Những vấn đề cơ bản của phân tổ thống kê

2.1Tiêu thức phân tổ

2.2 Xác định số tổ

2.3 Chỉ tiêu giải thích

2.4 Trình bày kết quả phân tổ

II) Ứng dụng của phân tổ thống kê trong hoạt động của các doanh nghiệp

LINK DOWNLOAD

 

NỘI DUNG:

A)Lời mở đầu 

B) Nội dung

I) Cơ sở lí thuyết

1) Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê

1.1 Khái niệm

1.2 Ý nghĩa 

1.3 Nhiệm vụ

2) Những vấn đề cơ bản của phân tổ thống kê

2.1Tiêu thức phân tổ

2.2 Xác định số tổ

2.3 Chỉ tiêu giải thích

2.4 Trình bày kết quả phân tổ

II) Ứng dụng của phân tổ thống kê trong hoạt động của các doanh nghiệp

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 30, 2021 — 6:18 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme