Nội dung xử lý đơn khiếu nại của khách hàng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Nội dung xử lý đơn khiếu nại của khách hàng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

 

Trong quá khứ, nhiều doanh nghiệp xem khách hàng đơn thuần chỉ là khách hàng. Ngày nay, với thị trường tăng trưởng một cách nhanh chóng và nền kinh tế ngày càng mở rộng, các nhà quản trị, các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam đang bị thúc ép phải chấp nhận luật chơi trong môi trường toàn cầu, đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt, ý thức được sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc có được mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng không? Các doanh nghiệp nhận ra rằng việc mất khách hàng có nghĩa là mất nhiều hơn là một giao dịch bán hàng. Hay nói cách khác, chi phí bỏ ra để giữ chân một khách hàng cao hơn chi phí dành cho việc làm hài lòng một khách hàng. Trong lĩnh vực viễn thông, nơi mà yếu tố khách hàng hài lòng sẽ trở thành vấn đề then chốt trong chiến lược cạnh tranh giữa những nhà cung cấp dịch vụ. 

Các doanh nghiệp kinh doanh nghành dịch vụ viễn thông muốn làm khách hàng thỏa mãn thì cần phải có những phương thức riêng gắn liền với chất lượng dịch vụ viễn thông mà thường được khách hàng rất dễ cảm nhận. Vì vậy, nội dung xử lý đơn khiếu nại của khách hàng tại các doanh nghiệp hay cụ thể hơn là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông là cần thiết để có thể tập trung vào việc duy trì và làm tăng trưởng khách hàng. Nội dung xử lý đơn khiếu nại là một phương pháp giúp các doanh nghiệp nắm bắt và hiểu rõ khách hàng một cách có hệ thống, hiệu quả và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Mục tiêu tổng thể là thu hút, giành niềm tin với khách hàng, duy trì những khách hàng cũ.  

Với đề tài: “Nội dung xử lý đơn khiếu nại của khách hàng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel”, bài thảo luận của nhóm 9 sẽ làm rõ vấn đề khiếu nại của khách hàng tại các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông nói riêng, với đại diện là Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, để làm thỏa mãn tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

LINK DOWNLOAD

 

Trong quá khứ, nhiều doanh nghiệp xem khách hàng đơn thuần chỉ là khách hàng. Ngày nay, với thị trường tăng trưởng một cách nhanh chóng và nền kinh tế ngày càng mở rộng, các nhà quản trị, các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam đang bị thúc ép phải chấp nhận luật chơi trong môi trường toàn cầu, đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt, ý thức được sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc có được mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng không? Các doanh nghiệp nhận ra rằng việc mất khách hàng có nghĩa là mất nhiều hơn là một giao dịch bán hàng. Hay nói cách khác, chi phí bỏ ra để giữ chân một khách hàng cao hơn chi phí dành cho việc làm hài lòng một khách hàng. Trong lĩnh vực viễn thông, nơi mà yếu tố khách hàng hài lòng sẽ trở thành vấn đề then chốt trong chiến lược cạnh tranh giữa những nhà cung cấp dịch vụ. 

Các doanh nghiệp kinh doanh nghành dịch vụ viễn thông muốn làm khách hàng thỏa mãn thì cần phải có những phương thức riêng gắn liền với chất lượng dịch vụ viễn thông mà thường được khách hàng rất dễ cảm nhận. Vì vậy, nội dung xử lý đơn khiếu nại của khách hàng tại các doanh nghiệp hay cụ thể hơn là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông là cần thiết để có thể tập trung vào việc duy trì và làm tăng trưởng khách hàng. Nội dung xử lý đơn khiếu nại là một phương pháp giúp các doanh nghiệp nắm bắt và hiểu rõ khách hàng một cách có hệ thống, hiệu quả và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Mục tiêu tổng thể là thu hút, giành niềm tin với khách hàng, duy trì những khách hàng cũ.  

Với đề tài: “Nội dung xử lý đơn khiếu nại của khách hàng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel”, bài thảo luận của nhóm 9 sẽ làm rõ vấn đề khiếu nại của khách hàng tại các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông nói riêng, với đại diện là Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, để làm thỏa mãn tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Ba 4, 2022 — 2:34 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme