Nâng cao việc phát triển tư duy cho trẻ 5 | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Nâng cao việc phát triển tư duy cho trẻ 5

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

1.1. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Qua hơn 60 năm hoạt động, ngành giáo dục mầm non đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm giúp trẻ hoàn thiện và phát triển nhân cách một cách toàn diện.

Trẻ mẫu giáo ở lứa tuổi 5 đến 6 tuổi đã có sự phát triển về mặt tư duy, nhận thức, chú ý và ghi nhớ có chủ định hơn ở lứa tuổi mẫu giáo bé và mẫu giáo nhỡ.Lứa tuổi này t rẻ ham học hỏi, khám phá thế giới xung quanh. Đây là lứa tuổi quan trọng đối với trẻ, là giai đoạn chuẩn bị để trẻ chuyển từ môi trường hoạt động vui chơi ở trường mầm non sang môi trường hoạt động ở trường phổ thông. Chính vì vậy, giáo viên cần giúp trẻ hình thành và phát triển về nhận thức, luôn có được sự tự tin để trẻ bước vào học lớp 1. Muốn phát triển về nhận thức, trước hết trẻ phải có vốn ngôn ngữ mà ngôn ngữ là một trong những yêu cầu quan trọng nhất, nó là công cụ của tư duy và là phương tiện giao tiếp. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải nâng cao việc phát triển tư duy cho trẻ nhằm làm phong phú thêm vốn từ cho trẻ để trẻ có thể nhận thức tốt khi bước vào trường phổ thông.

1.2. Văn học là một loại hình nghệ thuật có vai trò to lớn quan trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Dẫn dắt trẻ vào thế giới văn học là nhiệm vụ quan trọng của trường mẫu giáo. Đó là sự mở cửa cho con người đi từ những bước chập chững đầu tiên vào thế giới các giá trị phong phú chứa đựng trong tác phẩm văn học. Sự tiếp xúc thường xuyên của trẻ mẫu giáo với tác phẩm văn học được lựa chọn sẽ kích thích ở trẻ sự nhạy cảm thẩm mỹ, sự phát triển ngôn ngữ, trí tuệ. Văn học góp phần hình thành trí tuệ cho trẻ ở lứa

tuổi mẫu giáo, việc hình thành và phát triển hoạt động văn học là một hình thức quan trọng để phát triển tính cá nhân, tính độc lập sáng tạo ở trẻ.

LINK DOWNLOAD

1.1. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Qua hơn 60 năm hoạt động, ngành giáo dục mầm non đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm giúp trẻ hoàn thiện và phát triển nhân cách một cách toàn diện.

Trẻ mẫu giáo ở lứa tuổi 5 đến 6 tuổi đã có sự phát triển về mặt tư duy, nhận thức, chú ý và ghi nhớ có chủ định hơn ở lứa tuổi mẫu giáo bé và mẫu giáo nhỡ.Lứa tuổi này t rẻ ham học hỏi, khám phá thế giới xung quanh. Đây là lứa tuổi quan trọng đối với trẻ, là giai đoạn chuẩn bị để trẻ chuyển từ môi trường hoạt động vui chơi ở trường mầm non sang môi trường hoạt động ở trường phổ thông. Chính vì vậy, giáo viên cần giúp trẻ hình thành và phát triển về nhận thức, luôn có được sự tự tin để trẻ bước vào học lớp 1. Muốn phát triển về nhận thức, trước hết trẻ phải có vốn ngôn ngữ mà ngôn ngữ là một trong những yêu cầu quan trọng nhất, nó là công cụ của tư duy và là phương tiện giao tiếp. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải nâng cao việc phát triển tư duy cho trẻ nhằm làm phong phú thêm vốn từ cho trẻ để trẻ có thể nhận thức tốt khi bước vào trường phổ thông.

1.2. Văn học là một loại hình nghệ thuật có vai trò to lớn quan trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Dẫn dắt trẻ vào thế giới văn học là nhiệm vụ quan trọng của trường mẫu giáo. Đó là sự mở cửa cho con người đi từ những bước chập chững đầu tiên vào thế giới các giá trị phong phú chứa đựng trong tác phẩm văn học. Sự tiếp xúc thường xuyên của trẻ mẫu giáo với tác phẩm văn học được lựa chọn sẽ kích thích ở trẻ sự nhạy cảm thẩm mỹ, sự phát triển ngôn ngữ, trí tuệ. Văn học góp phần hình thành trí tuệ cho trẻ ở lứa

tuổi mẫu giáo, việc hình thành và phát triển hoạt động văn học là một hình thức quan trọng để phát triển tính cá nhân, tính độc lập sáng tạo ở trẻ.

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Ba 24, 2022 — 5:22 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme