SÁCH | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

SÁCH

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Lý Thuyết Mờ Và Ứng Dụng là cuốn sách bao gồm các lý thuyết liên quan đến các mô hình thu thập, xử lý thông tin bất định như lý thuyết tập mờ, lý thuyết đo độ mờ, logic mờ.

Lý thuyết mờ được ứng dụng trong hầu hết các chuyên ngành kỹ thuật như: Kỹ thuật điện, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ khí, kỹ thật máy tính, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật nông nghiệp…

Đặc biệt, kỹ thuật tri thức cũng đã xử dụng lý thuyết mờ trong thu thập và biểu diễn tri thức, trong tương tác giữa người và máy…

LINK 1 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD

 

Lý Thuyết Mờ Và Ứng Dụng là cuốn sách bao gồm các lý thuyết liên quan đến các mô hình thu thập, xử lý thông tin bất định như lý thuyết tập mờ, lý thuyết đo độ mờ, logic mờ.

Lý thuyết mờ được ứng dụng trong hầu hết các chuyên ngành kỹ thuật như: Kỹ thuật điện, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ khí, kỹ thật máy tính, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật nông nghiệp…

Đặc biệt, kỹ thuật tri thức cũng đã xử dụng lý thuyết mờ trong thu thập và biểu diễn tri thức, trong tương tác giữa người và máy…

LINK 1 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 28, 2021 — 5:15 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme