SÁCH | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

SÁCH

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

HÓA HỌC CHẤT RẮN VÀ ỨNG DỤNG đáp ứng cho học viên các ngành: Công nghệ hóa lý, công nghệ hóa vô cơ – silicat, công nghệ vật liệu

NỘI DUNG:

Chương 1 Khái niệm chung về hóa học chất rắn

Chương 2 Cấu trúc và liên kết trong chất rắn

Chương 3 Sự khuyết tật trong mạng tinh thể, các hợp chất không tương hợp hóa học và dinh dịch rắn 

Chương 4 Nhiệt động học khi mất trật tự

Chương 5 Nhiệt động học ứng dụng

Chương 6 Nghiên cứu nhiệt động

Chương 7 Cơ chế phản ứng và phương trình động học

Chương 8 Trạng thái hoạt hóa của chất rắn

Chương 9 Sản xuất xi măng poolăng

Chương 10 Chất điện giải rắn và ứng dụng

Chương 11 Màng phân riêng khí

LINK 1 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING…)

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 14, 2021 — 3:08 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme