SÁCH | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

SÁCH

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

Nội dung chính của giáo trình bao gồm lý thuyết cân bằng các phản ứng acid-base, phản ứng tạo phức, phản ứng tạo kết tủa và phản ứng oxy hóa – khử; lý thuyết về các phương pháp định lượng bằng phương pháp hóa học bao gồm các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp phân tích trọng lượng. Nhóm các phương pháp phân tích thể tích bao gồm các phương pháp chuẩn độ acid-base, phương pháp chuẩn độ tạo phức, phương pháp chuẩn độ kết tủa và phương pháp chuẩn độ oxy hóa – khử. Trong giáo trình này cũng trình bày những kiến thức cơ bản sinh viên cần nắm về xử lý số liệu thực nghiệm. Các kiến thức về các phương pháp phân tích định lượng bằng công cụ được trình bày trong giáo trình khác.

LINK 1 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING…)

Nội dung chính của giáo trình bao gồm lý thuyết cân bằng các phản ứng acid-base, phản ứng tạo phức, phản ứng tạo kết tủa và phản ứng oxy hóa – khử; lý thuyết về các phương pháp định lượng bằng phương pháp hóa học bao gồm các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp phân tích trọng lượng. Nhóm các phương pháp phân tích thể tích bao gồm các phương pháp chuẩn độ acid-base, phương pháp chuẩn độ tạo phức, phương pháp chuẩn độ kết tủa và phương pháp chuẩn độ oxy hóa – khử. Trong giáo trình này cũng trình bày những kiến thức cơ bản sinh viên cần nắm về xử lý số liệu thực nghiệm. Các kiến thức về các phương pháp phân tích định lượng bằng công cụ được trình bày trong giáo trình khác.

LINK 1 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING…)
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Hai 21, 2022 — 8:29 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme