SÁCH SCAN | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

SÁCH SCAN

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Chương 1: 

Khái niệm về mạch điện

1.1. Các thành phần mạch điện.

Định nghĩa Nguồn.

Định nghĩa Tải.

1.2. Cấu Trúc của mạch điện:

Nhánh.

Nút.

Vòng.

Mắt lưới

1.3. Các đại lương cơ bản của mạch điện:

Dòng điện.

Điện Thế tại 1 điểm. 

Điện Áp giữa 2 điểm.

Công suất.

Điện Năng.

1.4. Các phần tử mạch :

1.4.1.Phần Tử Tải

Phần tử R:

Hiện tượng Vật lý đặc trưng tính chất điện trở.

Định luật Ohm.

Phần tử L:

Hiện tượng tự cảm.

Công thức Faraday.

Phần tử C:

Hiện tượng phân cực điện môi trong điện trường. Hiện tượng điện hưởng.

Quan hệ giữa dòng nạp điện tích và áp qua tụ điện.

1.4.1.Phần Tử Nguồn

Nguồn Áp Độc Lập.

Nguồn Dòng Độc lập.

1.5. Các định luật Kirchhoff.

Định luật Kirchhoff  Dòng (ĐKD)

Định luật Kirchhoff Áp (ĐKA)

Bài Tập Áp dụng  

Tập trung vào mạch DC.

Áp dụng linh hoạt các định luật Ohm, ĐKD và ĐKA.

Chú ý đến điện trở tương đương  của mạch điện trở ghép song song hay hổn hợp.

Chú ý đến công suất phát hay thu của các Nguồn Áp và Nguồn Dòng.

LINK 1 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD

 

Chương 1: 

Khái niệm về mạch điện

1.1. Các thành phần mạch điện.

Định nghĩa Nguồn.

Định nghĩa Tải.

1.2. Cấu Trúc của mạch điện:

Nhánh.

Nút.

Vòng.

Mắt lưới

1.3. Các đại lương cơ bản của mạch điện:

Dòng điện.

Điện Thế tại 1 điểm. 

Điện Áp giữa 2 điểm.

Công suất.

Điện Năng.

1.4. Các phần tử mạch :

1.4.1.Phần Tử Tải

Phần tử R:

Hiện tượng Vật lý đặc trưng tính chất điện trở.

Định luật Ohm.

Phần tử L:

Hiện tượng tự cảm.

Công thức Faraday.

Phần tử C:

Hiện tượng phân cực điện môi trong điện trường. Hiện tượng điện hưởng.

Quan hệ giữa dòng nạp điện tích và áp qua tụ điện.

1.4.1.Phần Tử Nguồn

Nguồn Áp Độc Lập.

Nguồn Dòng Độc lập.

1.5. Các định luật Kirchhoff.

Định luật Kirchhoff  Dòng (ĐKD)

Định luật Kirchhoff Áp (ĐKA)

Bài Tập Áp dụng  

Tập trung vào mạch DC.

Áp dụng linh hoạt các định luật Ohm, ĐKD và ĐKA.

Chú ý đến điện trở tương đương  của mạch điện trở ghép song song hay hổn hợp.

Chú ý đến công suất phát hay thu của các Nguồn Áp và Nguồn Dòng.

LINK 1 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 28, 2021 — 5:15 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme