SÁCH SCAN | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

SÁCH SCAN

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

Sách Kỹ thuật điện cao áp có thể được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành hệ thống điện, kỹ thuật điện có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các học viên sau đại học các ngành chuyên môn trên và cũng có thể giúp ích cho các kỹ sư đang làm việc trong các lĩnh vực của ngành điện có liên quan đến các trang thiết bị điện áp cao.

MỤC LỤC

Phần một Cơ sở vật lý của hiện tượng phóng điện  trong các loại điện môi dưới tác dụng của  điện trường cao

Chương 1 Cách điện ngoài và hiện tượng  phóng điện của chất khí

Chương 2 Cơ sở vật lý của hiện tượng phóng điện trong chất khí

Chương 3 Phóng điện xuyên thủng khoảng cách khí

Chương 4 Phóng điện trong không khí  men theo bề mặt cách điện rắn

Chương 5 Phóng điện vầng quang  trên đường dây tải điện

Phần hai Cách điện  ở điện áp cao 

Chương 6 Các yêu cầu đối với cách điện trong hệ thống điện

Chương 7 Thực hiện cách điện cho đường dây tải điện trên không

Chương 8 Những tính chất chung  của cách điện trong

Chương 9 Độ bền điện lâu dài  của cách điện trong

Chương 10 Độ bền điện ngắn hạn của cách điện trong

Chương 11 Thực hiện cách điện cho trạm  phân phối và nhà máy điện

Chương 12 Cách điện của máy biến áp

Chương 13 Cách điện của cáp điện áp cao

Chương 14 Cách điện của tụ điện  công suất cao áp 

Chương 15 Cách điện của máy điện quay  điện áp cao

Chương 16 Các phương pháp thử nghiệm kiểm tra phòng ngừa cho cách điện

LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Group “Free Load Tài Liệu” và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK 1 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD

Sách Kỹ thuật điện cao áp có thể được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành hệ thống điện, kỹ thuật điện có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các học viên sau đại học các ngành chuyên môn trên và cũng có thể giúp ích cho các kỹ sư đang làm việc trong các lĩnh vực của ngành điện có liên quan đến các trang thiết bị điện áp cao.

MỤC LỤC

Phần một Cơ sở vật lý của hiện tượng phóng điện  trong các loại điện môi dưới tác dụng của  điện trường cao

Chương 1 Cách điện ngoài và hiện tượng  phóng điện của chất khí

Chương 2 Cơ sở vật lý của hiện tượng phóng điện trong chất khí

Chương 3 Phóng điện xuyên thủng khoảng cách khí

Chương 4 Phóng điện trong không khí  men theo bề mặt cách điện rắn

Chương 5 Phóng điện vầng quang  trên đường dây tải điện

Phần hai Cách điện  ở điện áp cao 

Chương 6 Các yêu cầu đối với cách điện trong hệ thống điện

Chương 7 Thực hiện cách điện cho đường dây tải điện trên không

Chương 8 Những tính chất chung  của cách điện trong

Chương 9 Độ bền điện lâu dài  của cách điện trong

Chương 10 Độ bền điện ngắn hạn của cách điện trong

Chương 11 Thực hiện cách điện cho trạm  phân phối và nhà máy điện

Chương 12 Cách điện của máy biến áp

Chương 13 Cách điện của cáp điện áp cao

Chương 14 Cách điện của tụ điện  công suất cao áp 

Chương 15 Cách điện của máy điện quay  điện áp cao

Chương 16 Các phương pháp thử nghiệm kiểm tra phòng ngừa cho cách điện

LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Group “Free Load Tài Liệu” và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK 1 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Ba 29, 2022 — 11:20 sáng
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme