SÁCH – Xử Lý Thống Kê Số Liệu Thực Nghiệm | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

SÁCH – Xử Lý Thống Kê Số Liệu Thực Nghiệm

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm trong các phòng thí nghiệm trước hết cung cấp cho cán bộ đang làm việc cho các phòng thí nghiệm những kiến thức cơ bản có liên quan đến hoạt động thí nghiệm như cơ sở của việc tính toán độ không đảm bảo đo, cơ sở của việc xử lý kết quả trắc nghiệm kỹ năng giữa các phòng thí nghiệm. Ngoài ra, cuốn sách còn giúp ích cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ kiểm tra chất lượng, cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ thiết kế và vận hành ở các cơ sở sản xuất và sau nữa là các sinh viên trong thời gian học đại học, cao học hoặc nghiên cứu sinh những phương pháp tính toán cần thiết nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng công trình qua số liệu thử nghiệm từ mẫu, tính ổn định của quá trình sản xuất và hiệu quả của những đề tài cải tiến thuộc về công nghệ và thiết bị nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kỹ thuật.

CHƯƠNG 1

Một số khái niệm về đo lường

Đo lường học là một môn khoa học nghiên cứu về các phép đo, bảo đảm tính thống nhất và độ chính xác cần thiết trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Tính thống nhất của phép đo biểu hiện bằng những đơn vị hợp pháp có mức tin cậy quy định. Độ chính xác của phép đo phản ánh chất lượng đo, thể hiện mức tiệm cận của kết quả đo với giá trị thực của đại lượng đo.

Các lĩnh vực chủ yếu mà môn đo lường học đề cập là :

Lý thuyết đo – phần nghiên cứu lý thuyết chung về phép đo, về đại lượng và đơn vị, về sai số, về phương pháp xử lý kết quả đo, v.v..

Kỹ thuật đo – phần nghiên cứu về tính chất và công dụng của phương tiện đo như phân loại phương tiện đo, các đặc trưng đo lường cơ bản, sai số định mức, v.v..

Đo lường pháp quyền – phần nghiên cứu về tổ chức , điều lệ, quy định và biện pháp chung để bảo đảm tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của các phép đo.

Giáo trình sẽ đề cập một số nét cơ bản của hai lĩnh vực đầu.

LINK 1 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING…)

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Tám 19, 2021 — 2:42 chiều

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme