SLIDE | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

SLIDE

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

Quy trình bán hàng thu tiền bắt đầu từ khi khách hàng đặt lệnh mua hàng đến khi hàng hóa được phân phối tới khách hàng bao gồm:

Bán hàng

Giao hàng

Ghi nhận doanh thu

Thu hồi công nợ

Báo cáo bán hàng và đối chiếu công nợ

Hoa hồng bán hàng

Thu hồi công nợ quá hạn

Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán.

LINK DOWNLOAD

Quy trình bán hàng thu tiền bắt đầu từ khi khách hàng đặt lệnh mua hàng đến khi hàng hóa được phân phối tới khách hàng bao gồm:

Bán hàng

Giao hàng

Ghi nhận doanh thu

Thu hồi công nợ

Báo cáo bán hàng và đối chiếu công nợ

Hoa hồng bán hàng

Thu hồi công nợ quá hạn

Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán.

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Ba 7, 2022 — 8:32 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme