Slide thuyết trình nguyên thủ quốc gia | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Slide thuyết trình nguyên thủ quốc gia

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Khái niệm 

Chế định Chủ tịch nước qua các bản hiến pháp

Vị trí, tính chất của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước

Mối quan hệ giữa chủ tịch và các cơ quan nhà nước khác

Nhiệm vụ và quyền hạn

Đánh giá chung

Hoàn thiện chế định Chủ tịch nước trong giai đoạn hiện nay

LINK DOWNLOAD

 

Khái niệm 

Chế định Chủ tịch nước qua các bản hiến pháp

Vị trí, tính chất của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước

Mối quan hệ giữa chủ tịch và các cơ quan nhà nước khác

Nhiệm vụ và quyền hạn

Đánh giá chung

Hoàn thiện chế định Chủ tịch nước trong giai đoạn hiện nay

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 26, 2021 — 12:14 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme