Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở việt nam hiện nay | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở việt nam hiện nay

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

Trong thời đại ngày nay, các nước trên thế giới ngày càng nhận thức rằng: đào tạo, bồi dưỡng công chức không chỉ cần thiết cho việc nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, mà nó còn quyết định cho sự phát triển của đất nước.

Hiện nay xu hướng trên thế giới đang trong quá trình toàn cầu hóa, công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày càng phát triển thì một mô hình quản lý công mới ra đời năng động với vai trò là người lái thuyền, hoạt động hướng tới mục tiêu đạt hiệu quả bằng cách đơn giản hóa các thể chế, thủ tục nhằm thực hiện tốt việc phục vụ công dân với tư cách là khách hàng của nền hành chính.

Với một nền hành chính mới đã đặt ra yêu cầu cho một nền hành chính công cần phải có một đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng lực, phẩm chất tương ứng. Chính vì điều đó mà các quốc gia trong đó có Việt Nam đã rất coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ công chức.

Việt Nam hiện nay đang trong quá trình hội nhập, đang trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính: Dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại. Để thực hiện tốt cải cách hành chính, cần phải nâng cao trình độ năng lực của cán bộ công chức để họ trở thành lực lượng phục vụ tốt cho nhân dân cũng là lực lượng đưa đất nước đi.

NỘI DUNG:

A-MỞ ĐẦU 3

B- NỘI DUNG 4

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 4

1.Khái niệm chung về cán bộ công chức 4

2. Tiêu chuẩn để xác định cán bộ, công chức 5

3. Phân loại cán bộ, công chức 5

4.Yêu cầu của cán bộ, công chức 6

CHƯƠNG II- ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC 7

1.Khái niệm 7

2. Những quy định của nhà nước về vấn đề đào tạo bồi dưỡng 10

3.Sự cần thiết và vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng 14

4.Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng 16

5. Các yếu tố cấu thành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 17

6. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng 18

CHƯƠNG III- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 25

1. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay 25

2. Giải pháp nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 35

C-KẾT LUẬN 39

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

LINK DOWNLOAD

Trong thời đại ngày nay, các nước trên thế giới ngày càng nhận thức rằng: đào tạo, bồi dưỡng công chức không chỉ cần thiết cho việc nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, mà nó còn quyết định cho sự phát triển của đất nước.

Hiện nay xu hướng trên thế giới đang trong quá trình toàn cầu hóa, công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày càng phát triển thì một mô hình quản lý công mới ra đời năng động với vai trò là người lái thuyền, hoạt động hướng tới mục tiêu đạt hiệu quả bằng cách đơn giản hóa các thể chế, thủ tục nhằm thực hiện tốt việc phục vụ công dân với tư cách là khách hàng của nền hành chính.

Với một nền hành chính mới đã đặt ra yêu cầu cho một nền hành chính công cần phải có một đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng lực, phẩm chất tương ứng. Chính vì điều đó mà các quốc gia trong đó có Việt Nam đã rất coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ công chức.

Việt Nam hiện nay đang trong quá trình hội nhập, đang trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính: Dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại. Để thực hiện tốt cải cách hành chính, cần phải nâng cao trình độ năng lực của cán bộ công chức để họ trở thành lực lượng phục vụ tốt cho nhân dân cũng là lực lượng đưa đất nước đi.

NỘI DUNG:

A-MỞ ĐẦU 3

B- NỘI DUNG 4

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 4

1.Khái niệm chung về cán bộ công chức 4

2. Tiêu chuẩn để xác định cán bộ, công chức 5

3. Phân loại cán bộ, công chức 5

4.Yêu cầu của cán bộ, công chức 6

CHƯƠNG II- ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC 7

1.Khái niệm 7

2. Những quy định của nhà nước về vấn đề đào tạo bồi dưỡng 10

3.Sự cần thiết và vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng 14

4.Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng 16

5. Các yếu tố cấu thành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 17

6. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng 18

CHƯƠNG III- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 25

1. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay 25

2. Giải pháp nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 35

C-KẾT LUẬN 39

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười 5, 2021 — 6:20 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme