Thiết kế nhà máy xay xát gạo năng suất 5 tấn trên giờ | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Thiết kế nhà máy xay xát gạo năng suất 5 tấn trên giờ

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê,Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 ước tính tăng 5,42% so với năm 2012, trong đó quý I tăng 4,76%; quý II tăng 5,00%; quý III tăng 5,54%; quý IV tăng 6,04%. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đề ra nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và có tín hiệu phục hồi. Trong bối cảnh kinh tế thế giới những năm qua có nhiều bất ổn, sản xuất trong nước gặp khó khăn, lạm phát tăng cao, Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên đây là mức tăng hợp lý, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp được Chính phủ ban hành.

NỘI DUNG:

PHẦN I: NGHIÊN CỨU VỀ THỊ TRƯỜNG

1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM………………………………

1.1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam 2013 …………………………………..

I.2.THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM LÚA GẠO……………………………..

2.1. Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013……………………………………………………..

2.2. Thị trường xuất khẩu gạo năm 2013………………………………………………………

2.3. Dự báo ………………………………………………………………………………………..

2.4. Nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy…………………………………………………

CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG……………………………………………

II.1. Giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của Quấc Gia…………………………

II.2. Địa điểm xây dựng nhà máy……………………………………………………

II.3. Điều kiện tự nhiên………………………………………………………………….

II.3.1  Địa hình …………………………………………………………………………..

II.3.2  Điều kiện tự nhiên…………………………………………………………………

II.4. Quy mô, công suất của dự án………………………………………………………..

II.4.1  Phạm vi dự án……………………………………………………………………..

II.4.2.  Quy mô xây dựng ………………………………………………………………..

II.5. Lựa chọn cấu hình công suất……………………………………………………

II.5.1. Quy mô Nhà Máy Sấy, Kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu và hệ thống nhà kho:……………………………………………………………………………..

IV.5.2. Công suất nhà máy………………………………………………………………

IV.5.3. Nhu cầu lao động………………………………………………………………

IV.5.3.1. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu………………………………………………………

IV.5.3.2. Nhu cầu sử dụng điện và nước…………………………………………………..

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG

III.1. Thiết kế dây chuyền 

III.1.1. Sơ đồ Công Nghệ 

III.1.2. Lựa chọn thiết bị

III.1.3. Sơ đồ mặt bằng tổng nhà máy 

III.2. Các hạng mục công trình …………………………………………………………

III.2.1. Khu nhà xưởng đặt dây chuyền sấy lúa ( phương pháp sấy gì , tuần hoàn ? )……

III.2.2. Khu nhà xưởng đặt dây chuyền bóc tách trấu, xay xát và đánh bóng…………….

III.2.3. Khu nhà kho lưu trữ………………………………………………………………

III.2.4. Hệ thống nhà kho chứa thóc nguyên liệu…………………………………………..

III.2.5. Hệ thống nhà kho chứa trấu, cùi trấu, tro…………………………………………

III.2.6. Nhà văn phòng điều hành sản xuất……………………………………………….

III.2.7. Nhà để xe, khu phụ trợ, nhà đặt máy biến áp……………………………………..

III.2.8. Hệ thống cấp thoát  nước………………………………………………………….

III.2.9. Hệ thống cấp điện………………………………………………………………….

III.2.10. Hệ thống phòng cháy chữa cháy………………………………………………….

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

IV.1. Phương án Vận hành Nhà Máy…………………………………………………….

IV.2. Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương……………………………….

CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG SỬ DỤNG NHÀ MÁY

V.1. Tiến độ thực hiện…………………………………………………………………….

V.2. Giải pháp thi công xây dựng…………………………………………………………

V.3. Sơ đồ tổ chức thi công………………………………………………………………

V.4. Hình thức quản lý dự án…………………………………………………………….

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT – PCCN

VI.1. Đánh giá tác động môi trường…………………………………………………

VI.1.1.  Giới thiệu chung……..………………………………………………………

VI.1.2.  Các quy định và hưỡng dẫn về môi trường………………………………

             Các quy định và hưỡng dẫn sau được dùng để tham khảo………………………

             Các tiêu chuẩn về môi trường và áp dụng cho dự án……………………………

VI.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng nhà máy……………………………….

VI.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường…………………………………………………

VI.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường………………..

VI.1.6. Phương án xử lý môi trường khi vận hành nhà máy………………………………

VI.1.7. Chương trình giám sát môi trường…………………………………………………

VI.1.8. Kết luận…………………………………………………………………………….

CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

VII.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư………………………………………………………..

VII.2. Nội dung tổng mức đầu tư………………………………………………………

CHƯƠNG VIII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

VIII.1. Nguồn vốn………………………………………………………………………

VIII.2. Phương án hoàn trả vốn vay…………………………………………………

CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ – TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

IX.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán……………………………………………

      Bảng tổng hợp chí phí của dự án trong ..?năm :………………………………………

      Bảng tổng hợp doanh thu của dự án…………………………………………………….

IX.2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án………………………………………………….

IX.3.Đánh giá ảnh hưởng Kinh Tế – Xã Hội……………………………………………..

CHƯƠNG X: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

X.1.Kết luận………………………………………………………………………………

X.2. Kiến nghị…………………………………………………………………………….

LINK DOWNLOAD

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 25, 2021 — 6:14 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme