Đề tài Sản xuất phở ăn liền | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Đề tài Sản xuất phở ăn liền

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

NỘI DUNG:

A. GIỚI THIỆU CHUNG. 3

I.L ị ch s ử và tính tiện dụng . 3

1.Lịch sử . 3

2.Tính tiện dụng.4

II. Nguyên liệu và các chỉ tiêu ch ất lượng . 4

1. Nguyên li ệu chính . 4

2. Nguyên li ệu phụ . 10

3. Gia vị – Phụ gia . 11

B. QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHỞ ĂN LIỀN . 18

I. Quy trình 1 . 18

1. Sơ đồ khối . 18

2. Sơ đồ thi ết bị . 20

3. Giải thích quy trình công ngh ệ . 20

II. Quy trình 2 . 33

1. Sơ đồ khối . 33

2. Sơ đồ thi ết bị . 34

3. Giải thích quy trình công ngh ệ . 34

C. SO SÁNH 2 QUY TRÌNH . 37

D. SẢN PHẨM VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG . 37

I. Chỉ tiêu cảm quan . 37

II. Chỉ tiêu hoá lí . 37

III. Chỉ tiêu vi sinh . 38

E. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ . 40

I. Nguyên liệu . 40

II. C ải tiến chất l ượng sản phẩm . 41

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 5, 2021 — 3:02 sáng
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme