Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất nấm metarhizium spp trừ sâu hại cây trồng | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất nấm metarhizium spp trừ sâu hại cây trồng

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


5
(1)

 

NỘI DUNG:

CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU BIỆN PHÁP SINH HỌC PHÒNG TRỪ

SÂU HẠI CÂY TRỒNG . 3

1.1. Vị trí của phương pháp hóa học trong hệ thống bảo vệ cây trồng . 3

1.1.1.Biện pháp hóa học trong BVTV những năm đầu thế kỷ XX . 3

1.1.2.Hạn chế của thuốc hóa học trong BVTV vào thập kỷ 80 -90 thế kỷ XX. 4

1.2. Đấu tranh sinh học trong tự nhiên là cơ sở, nền tảng của CNSH trong BVTV . 5

1.2.1.Sơ lược lịch sử về đấu tranh sinh học(ĐTSH) . 5

1.2.2.Khái niệm về đấu tranh sinh học . 6

1.2.3.Cơ sở khoa học của đấu tranh sinh học trong BVTV . 7

1.2.4.Các nhóm sinh vật có ích trong ĐTSH . 8

1.3.Vị trí của biện pháp sinh học trong BVTV . 8

1.4.Các hướng chính của đấu tranh sinh học . 9

1.4.1.Tính toán để nâng cao hoạt tính của sinh vật có ích . 9

1.4.2.Nghiên cứu tạo ra các chế phẩm sinh học trong phòng trừ sinh vật

gây hại. 10

1.5. Tính ưu việt của chế phẩm sinh học . 11

CHƯƠNG2: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦANẤM METARHIZIUMSPP 13

2.1. Phân loại . 13

2.2. Đặc điểm hình thái . 13

2.3. Độc tố diệt côn trùng của nấm Metarhizium . 14

2.4. Cơ chế tác động của nấm lên côn trùng và con đường truyền bệnh . 15

2.4.1. Cơ chế tác động. 16

2.4.2.Con đường truyền bệnh . 16

2.5.Cấu tạo và thành phần hóa học của tế bào vi nấm . 17

2.6. Khả năng đồng hóa các nguồn cacbon, nitơ của nấm M. anisoliae . 20

2.7. Nhu cầu về chất kích thích sinh trưởng . 21

2.8. Phổ ký chủ của nấm lục cương Metarhizium spp. 22

CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG NẤM

METARHIZIUMSPP . 27

3.1. Tình hình nghiên cứu sử dụng Metarhiziumtrên thế giới . 27

3.2.Tình hình nghiên cứu sử dụng Metarhizium ở Việt Nam . 28

3.3.Hiệu lực phòng trừ sâu hại của chế phẩm Metarhizium anisopliae . 29

CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM

NẤM METARHIZIUM SPP TRỪ SÂU HẠI . 33

4.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm. 33

4.1.1. Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy . 33

4.1.2.Nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến quá trình

phát triển của nấm M. anisopliae . 33

4.1.3. Ảnh hưởng của ánh sáng . 34

4.1.4. Ảnh hưởng của độ thoáng khí . 34

iii

4.1.5. Ảnh hưởng của hàm lượng nước . 34

4.1.6. Ảnh hưởng củapH . 34

4.2. Công nghệ sản xuất nấm Metarhizium spp . 35

4.2.1. Sử dụng các chủng giống để sản xuất . 35

4.2.2.Chọn môi trường . 35

4.3.Phương pháp sản xuất . 37

4.3.1. Lên men chìm . 37

4.3.2. Lên men bề mặt không vô trùng . 40

4.3.3. Lên men xốp . 42

4.3.4.Tạo chế phẩm ở qui mô nhỏ-thủ công . 46

4.4. Cải tiến quy trình bảo quản giống gốc . 46

4.4.1.Phục hồi giống gốc . 46

4.4.2. Các phương pháp bảo quản một số giống nấm côn trùng ở Việt Nam . 47

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 49

5.1.Kết luận . 49

5.2. Kiến Nghị . 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 50

LINK DOWNLOAD

M_tả

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Tám 1, 2021 — 7:43 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme