Tính toán, thiết kế hệ thống lạnh sấy thăng hoa sản phẩm sầu riêng, năng suất 1000kg trên mẻ | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Tính toán, thiết kế hệ thống lạnh sấy thăng hoa sản phẩm sầu riêng, năng suất 1000kg trên mẻ

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

1. Tên đồ án: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH SẤY THĂNG HOA

SẢN PHẨM SẦU RIÊNG, NĂNG SUẤT 1000 KG/MẺ.

2. Nhiệm vụ của đồ án:

– Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, quá trình và thiết bị lạnh sấy thăng hoa;

– Tính toán thiết kế thiết bị lạnh sấy thăng hoa năng suất 1000 kg/mẻ.

3. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: ngày … tháng 06 năm 2019

4. Ngày hoàn thành đồ án: ngày … tháng 06 năm 2019

5. Họ và tên người hướng dẫn: TS. NGUYỄN TẤN DŨNG

6. Phần hướng dẫn: Toàn bộ đồ án môn học

Nội dung và yêu cầu đồ án môn học đã được thông qua bởi Trưởng Bộ môn

Công nghệ Hoá học

LINK DOWNLOAD

 

1. Tên đồ án: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH SẤY THĂNG HOA

SẢN PHẨM SẦU RIÊNG, NĂNG SUẤT 1000 KG/MẺ.

2. Nhiệm vụ của đồ án:

– Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, quá trình và thiết bị lạnh sấy thăng hoa;

– Tính toán thiết kế thiết bị lạnh sấy thăng hoa năng suất 1000 kg/mẻ.

3. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: ngày … tháng 06 năm 2019

4. Ngày hoàn thành đồ án: ngày … tháng 06 năm 2019

5. Họ và tên người hướng dẫn: TS. NGUYỄN TẤN DŨNG

6. Phần hướng dẫn: Toàn bộ đồ án môn học

Nội dung và yêu cầu đồ án môn học đã được thông qua bởi Trưởng Bộ môn

Công nghệ Hoá học

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 27, 2021 — 1:04 sáng
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme