Vấn đề giáo dục giới tính ở Việt Nam hiện nay | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Vấn đề giáo dục giới tính ở Việt Nam hiện nay

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

Trong xu thế đổi mới, con người Việt Nam vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. vấn đề con người là một trong những vấn đề luôn được xã hội quan tâm và coi trọng ở mọi thời đại. Trong giai đoạn đổi mới hiện nay của đất nước ta, việc coi trọng chất lượng cuộc sống của con người Việt Nam đã và đang trở thành mục tiêu, động lực của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Theo Thông cáo báo chí của Tổng cục thống kê về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tính đến 0h ngày 01/04/2009 tổng dân số của Việt Nam là 85.846.997 người. Trong đó số người trong độ tuổi vị thành niên khoảng 24 triệu người, chiếm xấp xỉ 31% dân số [Tổng cục thống kê Việt Nam]. Vị thành niên là giai đoạn phát triển đặc biệt mạnh mẽ và phức tạp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Biểu hiện của nó là xảy ra đồng thời một loạt những thay đổi, bao gồm, sự chín muồi về thể chất, sự biến đổi tâm lí và các quan hệ xã hội, bước đầu hình thành nhân cách nên làm nảy sinh nhiều rối nhiễu tâm lí so với lứa tuổi khác…

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………….… 1

1. Lí do chọn đề tài…………………………………………………………… 1

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài…………………………………………………….3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………… 5

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………… 5

5. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu……………………………… 6

6.Ý nghĩa của đề tài…………………………………………………………… 6

7. Kết cấu của đề tài…………………………………………………………….6

NỘI DUNG ……………………………………… …………………… 7

Chương 1. Giới tính và vai trò của giáo dục giới tính…………

1.1. Một số quan điểm về giới tính và vai trò của giáo dục giới tính………… 7

1.1.1. Một số quan điểm về giới tính……………………………………………7

1.1.2. Một số quan điểm về giáo dục giới tính……………………………… 8

1.2. Vai trò của giáo dục giới tính…………………………………………… 11

1.3. Các nhân tố tác động đến giáo dục giới tính…………………………… 13

1.3.1. Gia đình đối với vấn đề giáo dục giới tính…………………………… 14

1.3.2. Nhà trường đối với vấn đề giáo dục giới tính………………………… 17

1.3.3. Xã hội với vấn đề giáo dục giới tính……………………………… 18

Chương 2. Thực trạng giáo dục giới tính ở Việt Nam hiện nay. Một số

giải pháp……………………………………………………………

2.1. Thực trạng giáo dục giới tính ở Việt Nam hiện nay: …………………… 21

2.1.1. Giáo dục giới tính trong gia đình……………………………………… 24

2.1.2. Giáo dục giới tính trong nhà trường…………………………………….28

2.1.3. Vấn đề giáo dục giới tính trong xã hội………………………………….32

2.2. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên…………………………………… 35

2.2.1. Nguyên nhân nhận thức……………………………………………… 35

2.2.2. Nguyên nhân kinh tế……………………………………………… 37

2.3. Một số giải pháp nhằm khắc phục thực trạng giáo dục giới tính ở Việt Nam

hiện nay……………………………………………………………………… 39

KẾT LUẬN …………………….…………………………………………….48

LINK DOWNLOAD

Trong xu thế đổi mới, con người Việt Nam vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. vấn đề con người là một trong những vấn đề luôn được xã hội quan tâm và coi trọng ở mọi thời đại. Trong giai đoạn đổi mới hiện nay của đất nước ta, việc coi trọng chất lượng cuộc sống của con người Việt Nam đã và đang trở thành mục tiêu, động lực của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Theo Thông cáo báo chí của Tổng cục thống kê về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tính đến 0h ngày 01/04/2009 tổng dân số của Việt Nam là 85.846.997 người. Trong đó số người trong độ tuổi vị thành niên khoảng 24 triệu người, chiếm xấp xỉ 31% dân số [Tổng cục thống kê Việt Nam]. Vị thành niên là giai đoạn phát triển đặc biệt mạnh mẽ và phức tạp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Biểu hiện của nó là xảy ra đồng thời một loạt những thay đổi, bao gồm, sự chín muồi về thể chất, sự biến đổi tâm lí và các quan hệ xã hội, bước đầu hình thành nhân cách nên làm nảy sinh nhiều rối nhiễu tâm lí so với lứa tuổi khác…

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………….… 1

1. Lí do chọn đề tài…………………………………………………………… 1

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài…………………………………………………….3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………… 5

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………… 5

5. Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu……………………………… 6

6.Ý nghĩa của đề tài…………………………………………………………… 6

7. Kết cấu của đề tài…………………………………………………………….6

NỘI DUNG ……………………………………… …………………… 7

Chương 1. Giới tính và vai trò của giáo dục giới tính…………

1.1. Một số quan điểm về giới tính và vai trò của giáo dục giới tính………… 7

1.1.1. Một số quan điểm về giới tính……………………………………………7

1.1.2. Một số quan điểm về giáo dục giới tính……………………………… 8

1.2. Vai trò của giáo dục giới tính…………………………………………… 11

1.3. Các nhân tố tác động đến giáo dục giới tính…………………………… 13

1.3.1. Gia đình đối với vấn đề giáo dục giới tính…………………………… 14

1.3.2. Nhà trường đối với vấn đề giáo dục giới tính………………………… 17

1.3.3. Xã hội với vấn đề giáo dục giới tính……………………………… 18

Chương 2. Thực trạng giáo dục giới tính ở Việt Nam hiện nay. Một số

giải pháp……………………………………………………………

2.1. Thực trạng giáo dục giới tính ở Việt Nam hiện nay: …………………… 21

2.1.1. Giáo dục giới tính trong gia đình……………………………………… 24

2.1.2. Giáo dục giới tính trong nhà trường…………………………………….28

2.1.3. Vấn đề giáo dục giới tính trong xã hội………………………………….32

2.2. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên…………………………………… 35

2.2.1. Nguyên nhân nhận thức……………………………………………… 35

2.2.2. Nguyên nhân kinh tế……………………………………………… 37

2.3. Một số giải pháp nhằm khắc phục thực trạng giáo dục giới tính ở Việt Nam

hiện nay……………………………………………………………………… 39

KẾT LUẬN …………………….…………………………………………….48

LINK DOWNLOAD




M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Ba 7, 2022 — 8:34 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme