Xây dựng chiến dịch Digital marketing cho sản phẩm sữa chua TH True Yogurt | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Xây dựng chiến dịch Digital marketing cho sản phẩm sữa chua TH True Yogurt

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

Tên đề tài “Xây dựng chiến dịch Digital marketing cho sản phẩm sữa chua TH True Yogurt”.

Chiến dịch Digiatal marketing được thực hiện trong 3 tháng với kinh phí dự kiến 50,000 USD.

Thực hiện Digital marketing qua các kênh:

Display Ads: Tiến hành đăng các banner giới thiệu sản phẩm trên các website có đối tượng thành viên phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu mà sản phẩm sữa chua TH True Yogurt hướng đến.

Facebook fanpage: xây dựng và phát triển trang fanpage cho sản phẩm TH true Yogurt nhằm thu hút khách hàng trên mạng xã hội lớn nhất thế giới này, fanpage còn có thể tổ chức những minigame để tạo sự chú ý, tăng tính nhận diện cho sản phẩm

Facebook banner: Tạo các mẫu quảng cáo trên facebook để tiếp cận người dùng là fan của fanpage cũng như bạn bè của họ.

Forum seeding: Tạo các topics trong các diễn đàn có đối tượng thành viên phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu của sản phẩm, tiến hành comment theo nôi dung được định sẵn để đẩy topics lên top.

PR online: Đăng các bài viết PR cho sản phẩm trên các website có lượng độc giả đông và phù hợp với khách hàng mục tiêu của sản phẩm.

NỘI DUNG:

Phiều đánh giá kết quả thực tập của cơ quan……………………………………………3

Nhận xét của cơ quan……………………………………………………………………4

Phiếu chấm điểm thực tập tốt nghiệp……………………………………………………5

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn………………………………………………………6

Lịch làm việc…………………………………………………………………………….7

Mục lục…………………………………………………………………………………..8

Bảng thống kê…………………………………………………………………………..10

Tóm tắt báo cáo…………………………………………………………………………11

Chương 1: Tổng quan về đề tài…………………………………………………………12

1.1 Lý do chọn đề tài……………………………………………………………

1.2 Mục tiêu đề tài……………………………………………………………….

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài …………………….………………

1.4 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………

1.5 Công cụ nghiên cứu…………………………………………………………

1.6 Cấu trúc báo cáo…………………………………………………………….

Chương 2: Khảo sát hiện trạng…………………………………………………………14

2.1 Hiện trạng tổ chức……………………………….…………………………..

2.1.1 Thông tin công ty…………………………………………………..

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Ohyeah Corp………………

2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh của Ohyeah Corp……………………………

2.1.4 Các đối tác của công ty……………………………………………

2.1.5 Sơ đồ ộ máy tổ chức của Ohyeah…………………………………

2.2 Hiện trạng nghiệp vụ…………………………………………………………

2.3 Hiện trạng quản lý doanh nghiệp……………………………………………

2.3 Công việc được giao…………………………………………………………

Chương 3: Tổng quan về thị trường sản phẩm…………………………………………18

3.1 Tổng quan về thị trường………………………………………………………

3.1.1 Thị trường sữa Việt Nam…………………………………………..

3.1.2 Thị trường sữa chua…………………………………………………

3.2 Tổng quan về tập đoàn TH…………………………………………………..

3.3 Sản phẩm sữa chua uống men sống TH True Yogurt……………………….

3.4 Phân tích các yếu tố tác động đến chiến dịch………………………………..

3.4.1 SWOT………………………………..…………………………….

3.4.2 Đối thủ cạnh tranh…………………………………………………

3.4.3 Insight khách hàng…………………………………………………

Chương 4: Chiến dịch Digital marketing………………………………………………30

4.1 Chiến lược……………………………………………………………………

4.2 Hoạt động chính của chiến dịch………………………………………………

4.3 Tổng quan chiến dịch…………………………………………………………

4.3.1 Thời gian, thông điệp, công cụ, đối tượng khách hàng mục tiêu…..

4.3.2 Master Plan…………………………………………………………

4.4 Công cụ………………………………………………………………………

4.4.1 Display Ads………………………………………………………..

4.4.2 Facebook……………………………………………………………

4.4.2.1 Facebook Fanpage……………………………………….

4.4.2.2 Facebook banner…………………………………………

4.4.3 Social media………………………………………………………..

4.4.3.1 Nội dung…………………………………………………

4.4.3.2 Hình thức…………………………………………………

4.4.3.3 Kênh thực hiện……………………………………………

4.4.4 PR online…………………………………………………………..

4.4.4.1 Nội dung…………………………………………………

4.4.4.2 Hình thức…………………………………………………

4.4.4.3 Kênh thực hiện……………………………………………

Chương 5: Kế hoạch thực hiện………….………………………………………………40

5.1 Timeline………………………………………………………………………

5.2 Chi phí dự kiến……………………………………………………………….

5.3 Hiệu quả dự kiến……………………………………………………………

5.3.1 Bảng tổng hợp KPI………………………………………………

5.3.2 Công cụ đo lường…………………………………………………

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………..44

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 9, 2021 — 3:05 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme