Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu cần tây | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu cần tây

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

NỘI DUNG:

Chương 1. TỔNG QUAN 3

1.1. Tên gọi 3

1.2. Đặc điểm thực vật 3

1.3. Phân bố 3

1.4. Thu hái, chế biến 4

1.5. Thành phần hóa học 4

1.6. Tác dụng sinh học 11

1.7. Công dụng 13

Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15

2.1. Nguyên liệu và phương tiện nghiên cứu 15

2.2. Nội dung nghiên cứu 16

2.3. Phương pháp nghiên cứu 17

Chương 3. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 19

3.1. Khảo sát xây dựng một số chỉ tiêu kiểm nghiệm dược liệu Cần tây 19

3.1.1. Mô tả dược liệu 19

3.1.2. Soi bột 19

3.1.3. Vi phẫu 24

3.1.4. Định tính 29

3.1.5. SKLM 30

3.1.6. Độ ẩm 33

3.1.7. Tro toàn phần. 33

3.1.8. Xác định chất chiết được trong ethanol (phương pháp chiết nóng) 34

3.2. Dự thảo tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu Cần tây. 35

BÀN LUẬN 40

KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT 42

LINK DOWNLOAD

 

NỘI DUNG:

Chương 1. TỔNG QUAN 3

1.1. Tên gọi 3

1.2. Đặc điểm thực vật 3

1.3. Phân bố 3

1.4. Thu hái, chế biến 4

1.5. Thành phần hóa học 4

1.6. Tác dụng sinh học 11

1.7. Công dụng 13

Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15

2.1. Nguyên liệu và phương tiện nghiên cứu 15

2.2. Nội dung nghiên cứu 16

2.3. Phương pháp nghiên cứu 17

Chương 3. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 19

3.1. Khảo sát xây dựng một số chỉ tiêu kiểm nghiệm dược liệu Cần tây 19

3.1.1. Mô tả dược liệu 19

3.1.2. Soi bột 19

3.1.3. Vi phẫu 24

3.1.4. Định tính 29

3.1.5. SKLM 30

3.1.6. Độ ẩm 33

3.1.7. Tro toàn phần. 33

3.1.8. Xác định chất chiết được trong ethanol (phương pháp chiết nóng) 34

3.2. Dự thảo tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu Cần tây. 35

BÀN LUẬN 40

KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT 42

LINK DOWNLOAD
M_tả


<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Mười Một 27, 2021 — 1:05 sáng
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme