Xây dựng ISO 220002018 cho quy trình sản xuất mì ăn liền | Tài liệu mới
Tìm kiếm
Generic filters
Exact matches only

Xây dựng ISO 220002018 cho quy trình sản xuất mì ăn liền

NHẬN TÀI LIỆU MỚI MỖI NGÀY QUA EMAIL
(Xác nhận qua email sau khi nhập)

Hãy nhập email của bạn:


0
(0)

 

I. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT

1. Quy phạm kiểm soát vệ sinh, bảo trì thiết bị (PR-01)

1.1. Mục đích

Thực hiện và duy trì vệ sinh thiết bị nhằm giảm thiểu sự nhiễm bẩn từ thiết bị, dụng cụ sản xuất và dụng cụ vệ sinh vào sản phẩm.

Quy định việc bảo trì máy móc, thiết bị. Việc xây dựng, thực hiện và duy trì quy trình này nhằm khai thác có hiệu quả, tăng tuổi thọ sử dụng và tránh lãng phí, hạn chế những sự cố, rủi ro do máy móc, thiết bị gây ra làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất.

1.2. Nội dung

1.2.1. Yêu cầu

Có hệ thống cung cấp nước nóng để làm vệ sinh thiết bị vào cuối ca sản xuất.

NỘI DUNG:

I. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT ………………………………………………..4

1. Quy phạm kiểm soát vệ sinh, bảo trì thiết bị (PR-01) ………………………………………4

1.1. Mục đích ……………………………………………………………………………………………..4

1.2. Nội dung ……………………………………………………………………………………………..4

1.3. Phân công, giám sát ………………………………………………………………………………5

1.4. Lưu hồ sơ …………………………………………………………………………………………….5

2. Quản lý nguyên vật liệu nhập vào (PR-02) …………………………………………………….5

2.1. Mục đích ……………………………………………………………………………………………..5

2.2. Nội dung ……………………………………………………………………………………………..6

2.3. Phân công, giám sát ………………………………………………………………………………7

3. Quy phạm phòng ngừa lây nhiễm chéo (PR-03) ……………………………………………12

3.1. Mục đích ……………………………………………………………………………………………12

3.2. Nội dung ……………………………………………………………………………………………12

3.3. Phân công giám sát ……………………………………………………………………………..13

3.4. Lưu trữ hồ sơ ……………………………………………………………………………………..14

4. Quy phạm vệ sinh cá nhân (PR-04) ……………………………………………………………..14

4.1. Mục đích ……………………………………………………………………………………………14

4.2. Nội dung ……………………………………………………………………………………………14

4.3. Phân công, giám sát …………………………………………………………………………….15

4.4. Lưu trữ hồ sơ ……………………………………………………………………………………..16

5. Quy phạm kiểm soát động vật gây hại (PR-05) …………………………………………….16

5.1. Mục đích ……………………………………………………………………………………………16

5.2. Nội dung ……………………………………………………………………………………………16

5.3. Phân công, giám sát …………………………………………………………………………….17

5.4. Lưu trữ hồ sơ ……………………………………………………………………………………..17

II. LẬP KẾ HOẠCH HACCP ……………………………………………………………………………17

1. Thành lập đội HACCP……………………………………………………………………………….17

2. Mô tả sản phẩm…………………………………………………………………………………………18

3. Phương thức sử dụng sản phẩm…………………………………………………………………..22

4. Sơ đồ quy trình công nghệ ………………………………………………………………………….22

5. Kiểm tra sơ đồ quy trình công nghệ trên thực tế ……………………………………………25

6. Phân tích mối nguy ……………………………………………………………………………………25

26.1. Khả năng xảy ra ………………………………………………………………………………….25

6.2. Đánh giá hậu quả ………………………………………………………………………………..25

6.3. Ma trận rủi ro ……………………………………………………………………………………..26

7. Thiết lập các giới hạn tới hạn ………………………………………………………………….32

8. Thiết lập chương trình giám sát cho mỗi CCP và oPRP …………………………………32

9. Xây dựng thủ tục thẩm tra ………………………………………………………………………….34

10. Thiết lập thủ tục lưu hồ sơ ………………………………………………………………………..34

10.1. Hồ sơ cần lưu trữ ………………………………………………………………………………34

10.2. Quản lý hồ sơ HACCP ………………………………………………………………………34

LINK DOWNLOAD

M_tả

<!– Composite Start

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M215518ScriptRootC162893”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M215518ScriptRootC162893″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=162893;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=”//jsc.mgid.com/e/b/ebookbkmt.com.162893.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

–>

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Updated: Tháng Chín 14, 2021 — 3:09 chiều
[ajax_load_more post_type="post, page"]
Tailieu4u.com - chia sẻ ebook- download free © 2017 Frontier Theme